• A
  • A
  • Nieuwsbrief 5 april

    Frank Cörvers (foto: Annemiek Mommers)

    Frank Cörvers (foto: Annemiek Mommers)

    - Frank Cörvers pleit voor het in evenwicht brengen van het salaris in po en vo, de nieuwe woordvoerders hoger onderwijs in de Tweede Kamer zijn bekend, wetenschappers met NWO om de tafel en de nieuwe zijderoute zit in onze collegebanken. U leest het in onze Nieuwsbrief.