• A
 • A
 • Dossier R&D
  149 artikelen  
  Zorgrobotje Paro
  30 september - Een robot die snel koffie zet, het is niet meer sciencefiction. Psychologen en computerwetenschappers ontwikkelden een model dat codeert hoe mensen dit soort alledaagse handelingen verrichten. Het nieuwe model vanuit Leiden is 500 keer sneller dan eerdere programma’s.
  (foto: Risastla)
  25 september - De Tweede Kamer wil zijn “kennispositie versterken” en schakelt daartoe KNAW, De Jonge Akademie, NWO en VSNU in. Na een pilot wordt dit een blijvende samenwerking. De proef liep tussen 2011 en juli van dit jaar bij de vaste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Milieu.
  (foto: Roel Wijnants)
  16 september - Het kabinet zet een ‘Toekomstfonds’ in om innovatie en onderzoek impulsen te geven. De afschaffing van het FES wordt zo licht gecorrigeerd. Maar de werkgevers en kennissector schudden mismoedig het hoofd. Voor bijna niets moet weer een ‘heel circus opgetuigd worden.’
  Galway, Ierland (foto: Boomur)
  28 augustus - Het HBO kan veel meer profiteren van Europa dan het zich wellicht realiseert. Die les trekt Rob Verhofstad, onderwijsdirecteur van de Hanzehogeschool, uit zijn bezoek aan Ierland. “Ierse Universities of Applied Sciences wordt de ruimte geboden om een volwaardige positie in te nemen.”
  (foto: Vladimir Morozov)
  26 augustus - Een nieuwe toepassing van grafeen kan mogelijk de nieuwe generatie sensoren vormen in mobiele telefoons. Onderzoekers van het Delftse Kavli Instituut hebben extreem kleine trommeltjes van het wondermateriaal gemaakt, die ze kunnen ‘aanslaan’ met fotonen.
  13 augustus - Onderzoekers van FOM-instituut DIFFER hebben als eersten aangetoond dat zwaardere atomen in een materiaaloppervlak direct kunnen reageren met die in een omringend gas. Deze Eley-Rideal-reactie is nog nooit eerder aangetoond voor atomen zwaarder dan waterstof. De effecten voor energie-innovaties zijn dan zeer spannend.
  12 augustus - De NASA heeft vijf ‘advanced concepts’ gekozen voor revolutionaire nieuwe ruimtevaart-missies. Zo wil men een soort nano-wagentjes ontwikkelen van een centimeter tot maximaal een meter omvang. Die kunnen de bodem van asteroïden en andere kleine ruimterotsen gaan verkennen.
  (foto: Marmot)
  11 augustus - Contractresearch vanuit publieke instellingen wordt vanaf 2015 niet meer gesubsidieerd op de loonkosten. Hierdoor lopen publieke kennisinstellingen miljoenen euro’s mis. Het kabinet wil dat deze subsidie vooral naar het bedrijfsleven gaat en EZ stelt vast dat dit te vaak niet gebeurt.
  Joep Lange (foto: TasP Workshop)
  18 juli - De oud-president van de International AIDS Society, prof. Joep Lange van het AMC, stierf aan boord van het vliegtuig dat boven Oekraïne werd neergehaald. Voor de wetenschap en miljoenen patiënten een ongekend verlies.
  (foto: net_effekt)
  14 juli - Knooppunten van HO-kennis als science parks zijn aanjagers van groei en werk. Juist in de sombere fase van de afgelopen drie jaar is daar de werkgelegenheid met 18% toegenomen naar bijna 40.000 arbeidsplaatsen.
  10 juli - “Dit rapport is meer dan Food for thought, het is a call to do better,” zegt Rob Hamer, directeur R&D bij Unilever. De AWT onderzocht waar Nederland zou kunnen leren van het Britse technologiebeleid en prijst de betrokkenheid van de Britse overheid op dit gebied.
  (foto: Alex E. Proimos)
  4 juli - Politiek gevoelige, wetenschappelijke conclusies omtrent broeikasgas-emissies die de samenvatting van de IPCC dit voorjaar niet haalden, zijn alsnog nu te lezen in Science. Het betreft onder meer de bevindingen van de Tilburgse hoogleraar Reyer Gerlagh.
  (foto: Andre Pipa)
  3 juli - Wat betekent klimaatverandering voor Nederland? Het is een complexe vraag, die UU-oceanograaf Henk Dijkstra bezighoudt. De gigantische hoeveelheid data die zijn onderzoek vereist, kan niet met één supercomputer worden verwerkt. Internationale samenwerking is onmisbaar.
  (foto: Umberto Salvagnin)
  2 juli - Een complete FOM-onderzoeksgroep maakt de overstap van Amsterdam naar Maastricht, om met moleculaire informatie te gaan werken aan de ontwikkeling van ‘personalized medicine’. Hun nieuwe M4I instituut gaat zo de gezondheidszorg van de toekomst technologisch verkennen.
  (foto: Howard Lake)
  2 juli - Op Prinsjesdag komt het kabinet met een Toekomstfonds voor investeringen in R&D, kennisintensief MKB en slimme duurzaamheid. Wat gaat dat doen? Stelt het wat voor? Gaan WO en HBO ervan profiteren?