• A
 • A
 • Dossier R&D
  160 artikelen  
  (foto: Looking4Poetry)
  24 oktober - Europa bouwt gezamenlijk aan ‘grootschalige onderzoekinfrastructuren’, zoals sterrenkijkers. Er komt een nieuwe ronde aan van voorstellen en actualisering van de plannen op dat terrein. De KNAW nodigt Nederlandse wetenschappers uit mee te denken over ambities en haalbaarheid daarvan.
  (foto: Klaas Vermaas)
  23 oktober - Wil de EU écht groeien op het gebied van onderwijs en R&D, dan zullen ook universiteitscampussen mee moeten in de vaart der volkeren. Alexandra den Heijer en George Tzovlas (TU Delft) stellen dat de kwaliteit van Europese campussen cruciaal is in de mondiale ‘battle for brains’.
  NWO-voorzitter Jos Engelen
  20 oktober - NWO-gefinancierde publicaties zullen binnenkort allemaal vanaf het moment van publicatie als Open Access beschikbaar komen. NWO-voorzitter Jos Engelen: “De opmars van open access publiceren is gestaag en onomkeerbaar. Daarom is het goed als alle betrokken partijen stappen blijven zetten.”
  20 oktober - Siding Spring vloog vlak langs Mars en de astronomen zijn in extase. Zo dichtbij en zo snel zagen zij nog nooit een komeet voorbij komen en ook zo’n oud object uit het heelal niet. Is deze 'close encounter' de komeet zelf ook goed bevallen? De plaatjes zijn in elk geval spectaculair.
  Dave Blank treedt op tijdens de Messe
  15 oktober - De FOM Valorisatie Prijs 2014 gaat naar prof.dr.ing. Dave Blank en prof.dr.ing. Guus Rijnders van het MESA+ instituut voor Nanotechnologie in Twente. "Zij zijn excellente bruggenbouwers tussen diverse wetenschapsgebieden, ondernemerschap en maatschappij." Dat bleek al in Hannover op de Messe.
  (foto: Rathenau Instituut)
  14 oktober - Melanie Peters, nu nog directeur van Studium Generale Utrecht, volgt Jan Staman op als directeur van het Rathenau Instituut. “Ik wil bijdragen aan het verbinden van wetenschap en samenleving door een geïnformeerde dialoog over de grote uitdagingen van de 21ste eeuw.”
  (foto: Images of Money)
  14 oktober - HBO, WO en Academische Ziekenhuizen slaan alarm over het uitsluiten van kennisinstellingen door EZ bij de WBSO-stimulans van innovatie. Dit maakt “onderzoek mogelijk dat in omvang vele malen groter is dan de subsidie zelf” en leidt tot “baanbrekende samenwerkingsverbanden” met bedrijven.
  13 oktober - De Franse econoom Jean Tirole uit Toulouse krijgt de Nobelprijs voor zijn werk over het temmen van grote bedrijven. Deze oud-student van de École Nationale des Ponts et Chaussées analyseert als speltheoreticus de mooie en de "dark sides" van het succes van firma's die hele grote spelers een oligopolisten worden.
  (foto: Paul nine-o)
  13 oktober - Hoe escaleert geweld door jongeren? Hoe en waarom komen zij in een “emotionele tunnel” waardoor elke rem of resterende beschaving wegvalt? Wanneer zich in een agressieve groep bijvoorbeeld familieleden bevinden, wordt de kans op ongecontroleerd geweld acht maal groter.
  10 oktober - Limburg heeft het hoogste geboortetekort van Nederland. Bovendien vertrekken er jaarlijks veel meer mensen dan erbij komen. Innovatieve bedrijvigheid kan tegenwicht bieden, dat stelt prof. dr. Frank Cörvers bij zijn oratie als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.
  (foto: Images of Money)
  7 oktober - De AWT is AWTI geworden. De I is toegevoegd om met kracht nut en noodzaak van innovatie te onderstrepen. Het thema van het symposium ‘Innovatie werkt!’ is gekozen omdat investeren in innovatie zeer bijdraagt aan groei werkgelegenheid. Op 18 november organiseert AWTI het symposium: Innovatie werkt! om dit uit te diepen.
  Zorgrobotje Paro
  30 september - Een robot die snel koffie zet, het is niet meer sciencefiction. Psychologen en computerwetenschappers ontwikkelden een model dat codeert hoe mensen dit soort alledaagse handelingen verrichten. Het nieuwe model vanuit Leiden is 500 keer sneller dan eerdere programma’s.
  (foto: Risastla)
  25 september - De Tweede Kamer wil zijn “kennispositie versterken” en schakelt daartoe KNAW, De Jonge Akademie, NWO en VSNU in. Na een pilot wordt dit een blijvende samenwerking. De proef liep tussen 2011 en juli van dit jaar bij de vaste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Milieu.
  (foto: Roel Wijnants)
  16 september - Het kabinet zet een ‘Toekomstfonds’ in om innovatie en onderzoek impulsen te geven. De afschaffing van het FES wordt zo licht gecorrigeerd. Maar de werkgevers en kennissector schudden mismoedig het hoofd. Voor bijna niets moet weer een ‘heel circus opgetuigd worden.’
  Galway, Ierland (foto: Boomur)
  28 augustus - Het HBO kan veel meer profiteren van Europa dan het zich wellicht realiseert. Die les trekt Rob Verhofstad, onderwijsdirecteur van de Hanzehogeschool, uit zijn bezoek aan Ierland. “Ierse Universities of Applied Sciences wordt de ruimte geboden om een volwaardige positie in te nemen.”