• A
 • A
 • Dossier R&D
  74 artikelen  
  (foto: UCL Mathematical and Physical Science)
  11 juli - Een ‘maatschappelijke incubator’ moet bijdragen aan het inpassen van beloftevolle technologieën in de samenleving. In opdracht van NanoNextNL verkende het Rathenau Instituut welke kansen hier liggen. “Een incubator kan maatschappelijke stakeholders en organisaties meer zicht geven op hun rol in innovatieprocessen.”
  9 juni - Het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid investeren gezamenlijk €134 miljoen in tien toonaangevende onderzoeksprojecten. Het kabinet stelt daar speciaal renteloze leningen voor beschikbaar. Hierdoor kan SURF de langverwachte investering doen in de supercomputer.
  8 juni - Hoe organiseren toponderzoeksgroepen zich en welke rol speelt het excellentiebeleid in die dynamiek? Rathenau Instituut legde vier van zulke teams onder de loep. “De studie laat zien dat onderzoeksgroepen zich als collectief richten op het verwerven van persoonsgebonden financiering.”
  3 juni - De Nijmeegse hoogleraar Stan Gielen wordt de voorzitter van het vernieuwde NWO. Hij is hoogleraar biofysica en decaan van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. Hij is nu al voorzitter van Nikhef.
  19 mei - “FOM bestaat niet om FOM zelf. Het gaat om de natuurkunde.” Na 70 jaar houdt de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie er mee op. Niek Lopes Cardozo en Christa Hooijer blikken terug en kijken vooruit. “Het gaat er om een cultuur te creëren waarin als we iets mooie wetenschap vinden, we het de kans kunnen geven.”
  18 mei - Nederland blijft niet alleen achter in investeringen in kennis, de publieke uitgaven voor R&D dalen zelfs sinds 2014. De Europese Raad raadt het kabinet in zijn advies over de begroting en het beleid voor 2017 en volgende jaren scherp aan hier duidelijk verandering in te brengen.
  17 mei - De meest precieze atoomklokken meten de tijd met een afwijking van 1 seconde in 15 miljard jaar. Zou het nog nauwkeuriger kunnen? Ja, zeggen Duitse fysici nu. Tot tien maal preciezer, als het aan hen ligt.
  11 mei - Promovendus Eduard Schmidt is verbolgen dat de Rijksuniversiteit Groningen 850 promovendi als student gaat aanstellen. “Of wetenschappelijk toptalent straks nog voor de RUG kiest, moet ik maar zien. Stiekem hoop ik van niet.” Bovendien zet Nederland zich op achterstand ten opzichte van landen om ons heen.
  (foto: Horia Varlan)
  22 april - Het kabinet wil dat onderzoeksprojecten die aansluiten bij de Nationale Wetenschapsagenda voorrang krijgen bij de toekenning van NWO-beurzen. Zo hoeft de realisering van die agenda geen extra geld te kosten. “Het begint wel met een visie en niet alleen met je hand ophouden.”
  19 april - Het kabinet heeft officieel bekend gemaakt dat de premier en minister Bussemaker naar de Wissenstag op de Hannover Messe komen, die ScienceGuide met zijn partners daar organiseert. Rutte “onderstreept de overtuiging dat innovatie juist tot stand komt als bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en de overheid samenwerkingsverbanden aangaan."
  (foto: Images of Money)
  14 april - Terwijl de economie langzaam aantrekt, blijven de investeringen van de Nederlandse ministeries in onderzoek en kennisontwikkeling achter. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Rathenau Instituut hieromtrent.
  13 april - Onderzoekers van AMOLF hebben ontdekt hoe de biologische klok van een organisme stabiel tikt en dat ondanks dat de cellen van dat organisme groeien en zich delen. Met Amerikaanse collega’s ontwikkelden zij een wiskundig model dat dit verklaart, met inspiratie van Christiaan Huygens in de Gouden Eeuw.
  6 april - Hoe vinden HO-instellingen, bedrijven en beleidsmakers elkaar om nog slimmer te innoveren en de toekomst van kennis vorm te geven? Wat betekenen Big Data en de omwentelingen die dat brengt? 25 april, op de ‘Wissenstag’ van de Hannover Messe agendeert ScienceGuide dit en nog veel meer.
  (foto: Fernando Nunes)
  5 april - In de discussie over de vrije toegankelijkheid van onderzoekpublicaties en onderzoekdata wordt de stem van concrete onderzoekers nog weinig gehoord. Daarom heeft de KNAW in het kader van het Europees voorzitterschap een bundel gepresenteerd waarin zulke mensen zelf aan het woord komen.
  (foto: Aranjuez1404)
  29 maart - De Nationale Wetenschapsagenda gaat boter bij de vis leveren, zegt trekker Louise Gunning. Dan is wel “een serieuze investering nodig in de orde van 1 miljard structureel op jaarbasis.” Dat geld moet vooral gaan naar achterstanden bij de talentontwikkeling en het innoverend vermogen van de kennistoepassingen.