• A
 • A
 • Dossier R&D
  174 artikelen  
  27 november - Is Nederland wel wakker? In Brussel gaat de mare rond dat 3 landen geen prioriteiten voor investeren en groei bij Juncker indienden, waaronder ons land. EP-lid Lambert van Nistelrooij ziet toch nog kansen voor sterke impulsen voor kennis, maar dan moet men slim en alert blijven. “Science Parks kunnen hier scoren.”
  27 november - Science in Transition steekt graag in op de discussie over de Wetenschapsvisie van het kabinet. Punten van zorg die bij hen leven komen daarin helder op tafel. “Herbezinning op het promotiestelsel is uitermate zinnig. Promovendi moeten tijdig afvragen of ze een loopbaan in de wetenschap of elders nastreven.”
  20 november - Uitgeverij Springer en de VSNU hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over de transitie naar Open Access. Staatssecretaris Sander Dekker reageert enthousiast: “Heel goed om te horen dat uitgeverij Springer zijn verantwoordelijkheid neemt.”
  20 november - In de Wetenschapsvisie voor de Ministerraad van morgen wordt topinstituten de wacht aangezegd. Het moet allemaal veel sneller, efficiënter en minder verkokerd, zo laat het stuk merken. Een snelle transitie zal vooral NWO, ‘klein maar fijn’ toppers, HBO-onderzoek en universitaire bekostiging treffen.
  19 november - Philae biedt meer dan voor mogelijk gehouden. In ruim 60 uur meten en boren heeft ‘the little engine that could’ een schat aan kennis en data geleverd. Zo bestaat de komeet uit veel harder ijs dan gedacht, met een dunne stof en rots laag daar omheen. En de eerste organische moleculen zijn getraceerd.
  Philae is geland op Chury (foto: ESA)
  13 november - Inge Loes ten Kate kwam aan bij de Space Expo om de landing van Philae op Churyumov-Gerasimenko te volgen. "Het enige wat we toen wisten was dat Philae onderweg was en dan het raketje dat moest helpen Philae de komeet in te duwen het waarschijnlijk niet deed."
  (foto: Alan Cleaver)
  13 november - Het arresteren en berechten van terroristen is de enige antiterrorismemaatregel die tegen allerlei verschillende soorten terroristische dreigingen werkt. Die conclusie trekt de Leidse promovendus Teun van Dongen uit zijn onderzoek.
  (foto: fdecomite)
  11 november - De overheid kan meer doen om innovatie in de regio verder te laten bloeien. Dat stelt de AWTI in een recent rapport over regionale hotspots. “De regering moet meer oog hebben voor deze ontwikkeling en hotspots van nationaal belang aanwijzen,” zegt Uri Rosenthal.
  (foto: Jason Scragz)
  10 november - “Eindelijk!” Helderder kan Jo Ritzen, oud-OCW-minister en Worldbank-topman, niet zijn over het kennisdrieluik en het EU-Groeipact. Met zijn ‘Vibrant Europe Forum’ zet hij er nog extra input naast. Zoals de behoefte in Europa aan veel meer 'yollies'.
  4 november - De onderhandelingen tussen de Nederlandse universiteiten en uitgeverij Elsevier over abonnementsgelden en Open Access zijn vastgelopen. De universiteiten willen in lijn met het beleid van het ministerie van OCW dat wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk zijn.
  31 oktober - Het lijkt of minister Wanka naar UM-voorman Martin Paul heeft geluisterd. De Exzellenz Initiative wordt na 2017 voortgezet en naast onderzoek zal nu ook onderwijs een zwaartepunt in de investeringen worden. In totaal €25,3 miljard meer. De ‘verwaterde Humboldt’ krijgt dus weer substantie en extra ambitie.
  31 oktober - Waren de VOC-lieden vooral handige kooplieden of toch meer koloniale uitbuiters? Prof. Gerrit Knaap, UU-hoogleraar Overzeese en koloniale geschiedenis Hij vroeg zich af wat het personeel op de schepen en in de overzeese vestigingen nu eigenlijk deed. Ze blijken vol te hebben gezeten met echte managers.
  31 oktober - Onderzoek naar de plussen en minnen van zeer grote kennishubs laat zien, dat megasteden minder wetenschappelijke artikelen produceren dan verwacht op basis van hun omvang. Middelgrote steden als Amsterdam en Rotterdam scoren, maar bij bètatech zijn kleine centra als 3TU in het nadeel.
  Rafaels Academie van Plato
  28 oktober - De wetenschapsvisie van Rutte II is klaar. Op 26 november wordt deze publiek, maar de inhoudelijke strijd erover is nog lang niet voorbij. Zo dreigde een zware botsing met de universiteiten en onhelder is of deze wel is bijgelegd. "Autonomie is een productievere weg naar excellentie dan centrale overheidssturing."
  (foto: Looking4Poetry)
  24 oktober - Europa bouwt gezamenlijk aan ‘grootschalige onderzoekinfrastructuren’, zoals sterrenkijkers. Er komt een nieuwe ronde aan van voorstellen en actualisering van de plannen op dat terrein. De KNAW nodigt Nederlandse wetenschappers uit mee te denken over ambities en haalbaarheid daarvan.