• A
 • A
 • Dossier R&D
  181 artikelen  
  17 december - Bussemaker heeft “het discours fundamenteel veranderd. Dat is enorme winst.” Met die lof krijgt de minister boodschappen mee van Science in Transition. “De Nationale Wetenschapsagenda moet geen onderwerpenlijst worden, maar een democratisch proces waarin maatschappelijke belangengroeperingen gehoord worden.”
  17 december - De universiteiten lijken op te schuiven naar een veel kritischer opstelling tegenover de Wetenschapsvisie na de “brandbrief van Spinozalaureaten” en De Jonge Akademie. De VSNU verwijt nu Sander Dekker verwarring te zaaien. “Dit gebrek aan regie is schadelijk voor NWO, schadelijk voor personen en schadelijk voor de wetenschap in Nederland.”
  16 december - De Wetenschapsvisie van OCW leidt tot onrust in de academische wereld. Met name de positie van NWO staat ter discussie. 69 Spinoza-laureaten spreken in een brief aan de VSNU hun zorg uit en weten zich daarin gesteund door de Jonge Akademie.
  11 december - Uit de eerste metingen van de sonde Rosetta rond komeet Chury komen nu al belangrijke nieuwe inzichten over de ontstaansgeschiedenis van planeten en de bouwstenen van het leven. De verschillen tussen kometen blijken bijvoorbeeld aanzienlijk groter dan men vermoedde.
  (foto: Djenan Kozic)
  10 december - Na de vondst van het Majoranadeeltje begon al snel de verkenning van de bijzondere kansen op valorisaties die daar, met name richting een quantumcomputer, mogelijk zouden zijn. In een nieuw Industrial Partnership Programme (IPP) gaan FOM en Microsoft daarin nu aan de slag.
  (foto: John Goede)
  2 december - Discussies over ‘Science 2.0’ missen meestal de kern van de volledige transformatie die het wetenschapsbedrijf ondergaat. TU Delft voorzitter Dirk Jan van den Berg wijst op ‘gamechangers’ die in dat debat buiten beeld blijven, zoals nano-tech in levenswetenschappen, en komt met vijf antwoorden daarop.
  28 november - Rosetta’s Plasma Consortium (RPC) heeft de geluiden die komeet Chury maakt nader geanalyseerd. Oscillaties van magnetisme van de ijsklomp op 40-50 millihertz vormen een lied. TU Braunschweig heeft dit nu voor menselijk gehoor toegankelijk gemaakt. Luister mee naar het kloppend hart van ons universum.
  27 november - Is Nederland wel wakker? In Brussel gaat de mare rond dat 3 landen geen prioriteiten voor investeren en groei bij Juncker indienden, waaronder ons land. EP-lid Lambert van Nistelrooij ziet toch nog kansen voor sterke impulsen voor kennis, maar dan moet men slim en alert blijven. “Science Parks kunnen hier scoren.”
  27 november - Science in Transition steekt graag in op de discussie over de Wetenschapsvisie van het kabinet. Punten van zorg die bij hen leven komen daarin helder op tafel. “Herbezinning op het promotiestelsel is uitermate zinnig. Promovendi moeten tijdig afvragen of ze een loopbaan in de wetenschap of elders nastreven.”
  20 november - Uitgeverij Springer en de VSNU hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over de transitie naar Open Access. Staatssecretaris Sander Dekker reageert enthousiast: “Heel goed om te horen dat uitgeverij Springer zijn verantwoordelijkheid neemt.”
  20 november - In de Wetenschapsvisie voor de Ministerraad van morgen wordt topinstituten de wacht aangezegd. Het moet allemaal veel sneller, efficiënter en minder verkokerd, zo laat het stuk merken. Een snelle transitie zal vooral NWO, ‘klein maar fijn’ toppers, HBO-onderzoek en universitaire bekostiging treffen.
  19 november - Philae biedt meer dan voor mogelijk gehouden. In ruim 60 uur meten en boren heeft ‘the little engine that could’ een schat aan kennis en data geleverd. Zo bestaat de komeet uit veel harder ijs dan gedacht, met een dunne stof en rots laag daar omheen. En de eerste organische moleculen zijn getraceerd.
  Philae is geland op Chury (foto: ESA)
  13 november - Inge Loes ten Kate kwam aan bij de Space Expo om de landing van Philae op Churyumov-Gerasimenko te volgen. "Het enige wat we toen wisten was dat Philae onderweg was en dan het raketje dat moest helpen Philae de komeet in te duwen het waarschijnlijk niet deed."
  (foto: Alan Cleaver)
  13 november - Het arresteren en berechten van terroristen is de enige antiterrorismemaatregel die tegen allerlei verschillende soorten terroristische dreigingen werkt. Die conclusie trekt de Leidse promovendus Teun van Dongen uit zijn onderzoek.
  (foto: fdecomite)
  11 november - De overheid kan meer doen om innovatie in de regio verder te laten bloeien. Dat stelt de AWTI in een recent rapport over regionale hotspots. “De regering moet meer oog hebben voor deze ontwikkeling en hotspots van nationaal belang aanwijzen,” zegt Uri Rosenthal.