• A
 • A
 • Dossier Topsectoren
  30 artikelen  
  23 februari - Alle negen topsectoren in Nederland hebben een eigen Human Capital Agenda (HCA). De Topsector Energie heeft de wens uitgesproken om meer integraal te werken. Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact, gaat dit plan uitwerken tot een notitie. “Er zijn veel raakvlakken.”
  27 januari - Het bedrijfsleven wil dat het kabinet nog eens kritisch kijkt naar de eigen Wetenschapsvisie. Best practices als FOM moeten eerder tot voorbeeld en impuls strekken dan in schaalvergroting verdampen, schrijft VNO-NCW aan de Kamer. “De financiële inzet is naar onze opvatting niet voldoende,” bovendien.
  14 januari - Topsectoren, Centers of Expertise, een vruchtbare samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven is noodzakelijker dan ooit. Volgens UU-onderzoeker Frank van Rijnsoever leidt het stimuleren van samenwerking niet als vanzelf tot succes. “Je moet de subsidie wel slim inzetten.”
  (foto: net_effekt)
  19 november - Zuid-Limburg, Arnhem/Nijmegen en Haaglanden/Leiden moeten oppassen dat hun innovatieve activiteiten van kennisorganisaties en bedrijven niet leiden tot een “uittocht van hoogwaardige arbeidsplaatsen.” Prof Henk Volberda (RSM) ziet enkele donkere wolken aan de vernieuwingshemel.
  De Rotterdam van Koolhaas (foto: Roman Boed)
  21 oktober - De Aziatische ministers van Cultuur vergaderen in Rotterdam. Terecht natuurlijk, bij Daan Louter, Codarts en de Willem de Kooning Academie. Jet Bussemaker heette hen welkom met een indringend verhaal over hoe kennis en scheppingskracht elkaar ontmoeten, inspireren en vernieuwen.
  3 oktober - Het is nog te vroeg om harde effecten te meten van de impact van de Topsectoren. Dat stelt de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). Wel is er een dynamiek in de economie te merken, die bestendigd moet worden. MKB en HBO moeten ook veel meer een rol kunnen spelen.
  (foto: Bsmalley)
  17 september - In de begroting van EZ zit een forse bezuiniging op onderwijs. De ‘groene opleidingen’ van de topsector Agri&Food moeten fors inleveren. Ook het kenniscentrum Aequor krijgt klappen. Het gaat van €7,7 mln naar €1,9 mln ondersteuning van minister Kamp.
  (foto: Horia Varlan)
  21 juli - Terwijl minister Bussemaker werkt aan haar wetenschapsvisie, heeft de 3TU Federatie al een wensenlijstje ingediend. "Het zou mooi zijn als een deel van de aardgasbaten aangewend kan worden voor een vergroting van de slagkracht van NWO en STW."
  (foto: Bart Luyckx)
  16 juni - Publieke kennisinstellingen als het KNMI, RIKILT, NFI en het NVI moeten zich weer meer op hun kerntaken gaan richten, stelt het Rathenau Instituut in een nieuw rapport. “We constateren dat de instellingen kwetsbaar zijn geworden voor beschuldigingen van oneerlijke concurrentie.”
  6 juni - De Jonge Akademie luidt de noodklok over de topsectoren. Deze zijn te verzuild, het spreekt een bijzonder klein deel van het wetenschappelijk potentieel aan. Bovendien beperken de topsectoren zich tot innovaties in economisch rendabele sectoren.
  (foto: o5com)
  4 juni - Philips en de TU/e gaan “een grootschalig strategisch samenwerkingsverband” aan. Daarmee komt ook ruimte voor 70 extra promovendi. “We hebben slimme algoritmes en geavanceerde data-analyses nodig om wegwijs te worden in de gigantische hoeveelheden informatie die dit zal opleveren.”
  28 mei - Bij de uitreiking van de Akademiepenning heeft Rinnooy Kan bij de KNAW piketpalen geslagen voor de wetenschapsvisie van het kabinet. “Ironisch genoeg wordt op dit terrein hetzelfde wiel met enthousiasme keer op keer uitgevonden,” want het lerend vermogen “blijft beperkt."
  26 mei - Het kabinet worstelt met de beloofde ‘visie op de wetenschap’. Het document was voor de maand mei toegezegd, maar blijkt nog lang niet klaar. Samenhang tussen EZ, OCW en Europese miljarden lukt niet vanzelf.
  (foto: M.M. Minderhoud)
  27 februari 2014 - De Universiteit Utrecht heeft prof. dr. Anton Pijpers benoemd tot vice-voorzitter. Pijpers is momenteel decaan van de faculteit Diergeneeskunde en lid van het regieteam van de Topsector Life Sciences & Health. Pijpers volgt Hans Amman op die onlangs overstapte naar de UvA.
  (foto: Ramiro Ramirez)
  3 februari 2014 - Sociale innovatie zorgt voor dynamiek, experimenteerdrift, innovatieve verdienmodellen en actieve betrokkenheid bij de publieke zaak. Nederland loopt hiermee achter op het vooruitstrevende beleid van landen zoals Engeland en Australië, zo blijkt uit een advies van de AWT aan de regering.