• A
 • A
 • Dossier Topsectoren
  13 artikelen  
  (Foto: TNWO/Fred Kamphues/ESO)
  26 april - Als het aan TU/e voorzitter Jan Mengelers ligt worden de (TO2) kennisinstellingen ondergebracht bij de technische universiteiten. Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) stelde hierover vragen aan de minister en heeft zo zijn bedenkingen: “Je moet echt zeker weten dat het veel beter wordt voordat je een stelselwijziging doorvoert.”
  (Foto: ScienceGuide)
  5 april - Wat valt er te doen aan het lage honoreringspercentage bij NWO, en hoe zorgen we dat jonge onderzoekers de moed niet verliezen in het aanvraagtraject? Die vragen stonden centraal op een unieke werkconferentie georganiseerd door NWO.
  (foto: BMW Werk Leipzig)
  29 november - “De vraag is met welk land je jezelf wilt vergelijken.” Eppo Bruins (CU) en Pieter Duisenberg (VVD) reageren op de Kamerbrief van Bussemaker over de besteding van onderzoeksgeld. Hieruit blijkt dat Nederland slechts bescheiden investeert in bètaonderzoek.
  (foto: Sophieja23)
  26 oktober - “Ik zie heel veel bevlogenheid voor waar men mee bezig is hier.” Bijna een maand is Herry Nijhuis nu directeur bij Technologiestichting STW. Nijhuis denkt dat STW een belangrijke rol kan spelen in “de utilisatie van onderzoek. Er kan meer samengewerkt worden, uiteraard met respect voor ieder zijn vak.”
  21 oktober - “Pas toen we samen de topsectorenagenda’s gingen invullen zag het bedrijfsleven hoe broodnodig de wetenschap was.” Jos Engelen blikt in Hypothese terug op zijn tijd als NWO-voorzitter. “Ik denk dat de topsectoren hebben gezorgd voor een sfeer waarin de Nationale Wetenschapsagenda kon ontstaan.”
  10 augustus - De trekkers van de Centers of expertise roepen in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie op om deze samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven ook in de toekomst financieel te ondersteunen, schrijven zij in een position paper.
  (foto: Tim Cardol)
  28 april 2016 - “Een premier heeft boven alles samen-breng-macht.” Mark Rutte zet die zeer bewust in voor kennis, innovatie en talent. In Hannover benutte hij de Wissenstag voor enkele krachtige boodschappen aan R&D, hoger onderwijs en bedrijfsleven.
  7 december 2015 - De creatieve industrie en de kunstopleidingen laten nog veel kansen liggen bij het praktijkonderzoek. Het kabinet maant SIA-Raak en NWO meer de handen ineen te slaan met de sector om de kwaliteit en samenwerking rond kennisdeling daarbij te versterken.
  2 december 2015 - Het leraarschap gaat op de schop. Het kabinet vraagt het Techniekpact een nieuwe opzet van de opleiding tot docent in bètatechniekvakken in het leven te roepen. De tekorten zijn te alarmerend voor lapmiddelen. De instroom in zulke lerarenopleidingen eerste graad in het HBO is net boven de 200 in het WO-instroom slechts 184.
  (foto: Djenan Kozic)
  30 november 2015 - Drie Nederlandse onderzoeksgroepen krijgen Europese financiering voor hun onderzoek naar toepassingen van grafeen. De onderzoekers die door FOM waren voorgedragen kunnen met het geld promovendi aanstellen en zo voorbouwen op de Nobelprijs van Andre Geim.
  11 november 2015 - De topsectoren zoeken talent en geven daar beurzen voor. Dat gebeurt veel creatiever dan vaak gedacht. Klassiek pianist Yuri van Nieuwkerk kan via ASML zijn fascinatie voor deeltjesfysica nu botvieren. “Horowitz ziet vanaf zijn wolk dat ik mensen blij maak.”
  21 oktober 2015 - “Nederland moet oppassen dat het de slag om R&D-afdelingen van grote bedrijven niet verliest aan het buitenland. Onderzoek en ontwikkeling is cruciaal voor het innovatievermogen van ons land,” zegt werkgeversvoorzitter Hans de Boer.
  5 augustus 2015 - Hoe staat het ervoor met het Techniekpact? EZ en Platform Bèta Techniek hebben de belangrijkste ontwikkelingen en data gemonitord. Doel van het pact is en blijft “op weg naar 4 op de 10.” De monitoring laat zien, dat het aantal instromende bètastudenten toeneemt, vooral in het WO, maar het aantal gediplomeerden toch nog afneemt.