• A
 • A
 • Dossier Topsectoren
  35 artikelen  
  (foto: Marvis75)
  20 mei - Nu de Wetenschapsagenda langzaam vorm krijgt, waarschuwt TU Delft en 3TU-voorzitter Dirk Jan van den Berg voor al te veel optimisme. “Financiering wordt besproken in termen van topsectoren en de Wetenschapsagenda. Tegelijkertijd wordt de hoogte van die financiering als een gegeven gezien.”
  Franz Kafka
  6 mei - De creatieve industrie slaat alarm. Uniformistische regelgeving voor het HO dreigt juist toptalent uit die sector, dat als praktijkdocent en onderzoeker in HBO en WO optreedt, te bestraffen. “Zij brengen relevante kennis uit de praktijk over aan studenten en brengen daarmee bovendien het plezier in ondernemerschap over.”
  27 maart - “Ik denk dat ons gezamenlijke gevoel is dat Nederland onderinvesteert in kennis en innovatie.” Alexander Rinnooy Kan gaf uitleg bij VNO-NCW over de Wetenschapsagenda en stelde dat deze agenda geen financieringsvoorstel wordt, maar wel een “niet erg geheime ambitie kent.”
  19 maart - “Kijkend naar DWDD lijkt het opstellen van de wetenschapsagenda een volstrekt willekeurige schiettent van vragen te worden.” Fleur Jongepier, RU en Sem de Maagt, UU komen liever met een paar pregnante vragen voor het te laat is.
  6 maart - “Gaat het nog wel om inhoud, verantwoordelijkheid en sfeer? Ik durf wel te zeggen dat het Maagdenhuis misschien wel daarmee te maken heeft.” Met die woorden daagde HAN-voorzitter Kees Boele de afronding van de HO-tour uit met de actualiteit.
  23 februari - Alle negen topsectoren in Nederland hebben een eigen Human Capital Agenda (HCA). De Topsector Energie heeft de wens uitgesproken om meer integraal te werken. Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact, gaat dit plan uitwerken tot een notitie. “Er zijn veel raakvlakken.”
  27 januari - Het bedrijfsleven wil dat het kabinet nog eens kritisch kijkt naar de eigen Wetenschapsvisie. Best practices als FOM moeten eerder tot voorbeeld en impuls strekken dan in schaalvergroting verdampen, schrijft VNO-NCW aan de Kamer. “De financiële inzet is naar onze opvatting niet voldoende,” bovendien.
  14 januari - Topsectoren, Centers of Expertise, een vruchtbare samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven is noodzakelijker dan ooit. Volgens UU-onderzoeker Frank van Rijnsoever leidt het stimuleren van samenwerking niet als vanzelf tot succes. “Je moet de subsidie wel slim inzetten.”
  (foto: net_effekt)
  19 november - Zuid-Limburg, Arnhem/Nijmegen en Haaglanden/Leiden moeten oppassen dat hun innovatieve activiteiten van kennisorganisaties en bedrijven niet leiden tot een “uittocht van hoogwaardige arbeidsplaatsen.” Prof Henk Volberda (RSM) ziet enkele donkere wolken aan de vernieuwingshemel.
  De Rotterdam van Koolhaas (foto: Roman Boed)
  21 oktober - De Aziatische ministers van Cultuur vergaderen in Rotterdam. Terecht natuurlijk, bij Daan Louter, Codarts en de Willem de Kooning Academie. Jet Bussemaker heette hen welkom met een indringend verhaal over hoe kennis en scheppingskracht elkaar ontmoeten, inspireren en vernieuwen.
  3 oktober - Het is nog te vroeg om harde effecten te meten van de impact van de Topsectoren. Dat stelt de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). Wel is er een dynamiek in de economie te merken, die bestendigd moet worden. MKB en HBO moeten ook veel meer een rol kunnen spelen.
  (foto: Bsmalley)
  17 september - In de begroting van EZ zit een forse bezuiniging op onderwijs. De ‘groene opleidingen’ van de topsector Agri&Food moeten fors inleveren. Ook het kenniscentrum Aequor krijgt klappen. Het gaat van €7,7 mln naar €1,9 mln ondersteuning van minister Kamp.
  (foto: Horia Varlan)
  21 juli - Terwijl minister Bussemaker werkt aan haar wetenschapsvisie, heeft de 3TU Federatie al een wensenlijstje ingediend. "Het zou mooi zijn als een deel van de aardgasbaten aangewend kan worden voor een vergroting van de slagkracht van NWO en STW."
  (foto: Bart Luyckx)
  16 juni - Publieke kennisinstellingen als het KNMI, RIKILT, NFI en het NVI moeten zich weer meer op hun kerntaken gaan richten, stelt het Rathenau Instituut in een nieuw rapport. “We constateren dat de instellingen kwetsbaar zijn geworden voor beschuldigingen van oneerlijke concurrentie.”
  6 juni - De Jonge Akademie luidt de noodklok over de topsectoren. Deze zijn te verzuild, het spreekt een bijzonder klein deel van het wetenschappelijk potentieel aan. Bovendien beperken de topsectoren zich tot innovaties in economisch rendabele sectoren.