• A
 • A
 • Dossier Topsectoren
  40 artikelen  
  5 augustus - Hoe staat het ervoor met het Techniekpact? EZ en Platform Bèta Techniek hebben de belangrijkste ontwikkelingen en data gemonitord. Doel van het pact is en blijft “op weg naar 4 op de 10.” De monitoring laat zien, dat het aantal instromende bètastudenten toeneemt, vooral in het WO, maar het aantal gediplomeerden toch nog afneemt.
  30 juni - OCW blijft de geesteswetenschappen ondersteunen met extra financiering van €15 miljoen. Dat staat in een brief die de minister aan de Kamer heeft gestuurd. De noodzaak hier van is dat de alfa’s afgelopen jaren veel moesten bezuinigen, zo blijkt uit een rapportage van oud-KNAW president, Frits van Oostrom.
  (foto: Horia Varlan)
  24 juni - Lukt de samenwerking tussen fundamenteel onderzoek en het bedrijfsleven? Stichting FOM heeft het eigen Industrial Partnership Programme extern laten evalueren en ziet positieve resultaten. FOM slaagt er onder meer in “nieuwe wetenschapsgebieden te identificeren en te betreden.”
  19 juni - “Als er meer diversiteit ontstaat in het HO en er een afname is van de uniformiteit dan zou ik de prestatieafspraken een geweldig succes vinden.” RCHO-voorzitter Frans van Vught besprak in de Kamer op de prestatieafspraken. “Onderwijskwaliteit is veel nadrukkelijker op de agenda gekomen.”
  (foto: Kliek)
  28 mei - FOM en Unilever starten samen fundamenteel en tegelijk heel tastbaar onderzoek naar hybride zachte materialen. "Veel voedings- en consumentenproducten, zoals mayonaise, bestaan uit complexe mengsels van verschillende materialen. We willen deze producten verbeteren.”
  (foto: Marvis75)
  20 mei - Nu de Wetenschapsagenda langzaam vorm krijgt, waarschuwt TU Delft en 3TU-voorzitter Dirk Jan van den Berg voor al te veel optimisme. “Financiering wordt besproken in termen van topsectoren en de Wetenschapsagenda. Tegelijkertijd wordt de hoogte van die financiering als een gegeven gezien.”
  Franz Kafka
  6 mei - De creatieve industrie slaat alarm. Uniformistische regelgeving voor het HO dreigt juist toptalent uit die sector, dat als praktijkdocent en onderzoeker in HBO en WO optreedt, te bestraffen. “Zij brengen relevante kennis uit de praktijk over aan studenten en brengen daarmee bovendien het plezier in ondernemerschap over.”
  27 maart - “Ik denk dat ons gezamenlijke gevoel is dat Nederland onderinvesteert in kennis en innovatie.” Alexander Rinnooy Kan gaf uitleg bij VNO-NCW over de Wetenschapsagenda en stelde dat deze agenda geen financieringsvoorstel wordt, maar wel een “niet erg geheime ambitie kent.”
  19 maart - “Kijkend naar DWDD lijkt het opstellen van de wetenschapsagenda een volstrekt willekeurige schiettent van vragen te worden.” Fleur Jongepier, RU en Sem de Maagt, UU komen liever met een paar pregnante vragen voor het te laat is.
  6 maart - “Gaat het nog wel om inhoud, verantwoordelijkheid en sfeer? Ik durf wel te zeggen dat het Maagdenhuis misschien wel daarmee te maken heeft.” Met die woorden daagde HAN-voorzitter Kees Boele de afronding van de HO-tour uit met de actualiteit.
  23 februari - Alle negen topsectoren in Nederland hebben een eigen Human Capital Agenda (HCA). De Topsector Energie heeft de wens uitgesproken om meer integraal te werken. Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact, gaat dit plan uitwerken tot een notitie. “Er zijn veel raakvlakken.”
  27 januari - Het bedrijfsleven wil dat het kabinet nog eens kritisch kijkt naar de eigen Wetenschapsvisie. Best practices als FOM moeten eerder tot voorbeeld en impuls strekken dan in schaalvergroting verdampen, schrijft VNO-NCW aan de Kamer. “De financiële inzet is naar onze opvatting niet voldoende,” bovendien.
  14 januari - Topsectoren, Centers of Expertise, een vruchtbare samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven is noodzakelijker dan ooit. Volgens UU-onderzoeker Frank van Rijnsoever leidt het stimuleren van samenwerking niet als vanzelf tot succes. “Je moet de subsidie wel slim inzetten.”
  (foto: net_effekt)
  19 november - Zuid-Limburg, Arnhem/Nijmegen en Haaglanden/Leiden moeten oppassen dat hun innovatieve activiteiten van kennisorganisaties en bedrijven niet leiden tot een “uittocht van hoogwaardige arbeidsplaatsen.” Prof Henk Volberda (RSM) ziet enkele donkere wolken aan de vernieuwingshemel.
  De Rotterdam van Koolhaas (foto: Roman Boed)
  21 oktober - De Aziatische ministers van Cultuur vergaderen in Rotterdam. Terecht natuurlijk, bij Daan Louter, Codarts en de Willem de Kooning Academie. Jet Bussemaker heette hen welkom met een indringend verhaal over hoe kennis en scheppingskracht elkaar ontmoeten, inspireren en vernieuwen.