• A
 • A
 • Dossier Topsectoren
  10 artikelen  
  (foto: Tim Cardol)
  28 april - “Een premier heeft boven alles samen-breng-macht.” Mark Rutte zet die zeer bewust in voor kennis, innovatie en talent. In Hannover benutte hij de Wissenstag voor enkele krachtige boodschappen aan R&D, hoger onderwijs en bedrijfsleven.
  7 december - De creatieve industrie en de kunstopleidingen laten nog veel kansen liggen bij het praktijkonderzoek. Het kabinet maant SIA-Raak en NWO meer de handen ineen te slaan met de sector om de kwaliteit en samenwerking rond kennisdeling daarbij te versterken.
  2 december - Het leraarschap gaat op de schop. Het kabinet vraagt het Techniekpact een nieuwe opzet van de opleiding tot docent in bètatechniekvakken in het leven te roepen. De tekorten zijn te alarmerend voor lapmiddelen. De instroom in zulke lerarenopleidingen eerste graad in het HBO is net boven de 200 in het WO-instroom slechts 184.
  (foto: Djenan Kozic)
  30 november - Drie Nederlandse onderzoeksgroepen krijgen Europese financiering voor hun onderzoek naar toepassingen van grafeen. De onderzoekers die door FOM waren voorgedragen kunnen met het geld promovendi aanstellen en zo voorbouwen op de Nobelprijs van Andre Geim.
  11 november - De topsectoren zoeken talent en geven daar beurzen voor. Dat gebeurt veel creatiever dan vaak gedacht. Klassiek pianist Yuri van Nieuwkerk kan via ASML zijn fascinatie voor deeltjesfysica nu botvieren. “Horowitz ziet vanaf zijn wolk dat ik mensen blij maak.”
  21 oktober - “Nederland moet oppassen dat het de slag om R&D-afdelingen van grote bedrijven niet verliest aan het buitenland. Onderzoek en ontwikkeling is cruciaal voor het innovatievermogen van ons land,” zegt werkgeversvoorzitter Hans de Boer.
  5 augustus - Hoe staat het ervoor met het Techniekpact? EZ en Platform Bèta Techniek hebben de belangrijkste ontwikkelingen en data gemonitord. Doel van het pact is en blijft “op weg naar 4 op de 10.” De monitoring laat zien, dat het aantal instromende bètastudenten toeneemt, vooral in het WO, maar het aantal gediplomeerden toch nog afneemt.
  30 juni - OCW blijft de geesteswetenschappen ondersteunen met extra financiering van €15 miljoen. Dat staat in een brief die de minister aan de Kamer heeft gestuurd. De noodzaak hier van is dat de alfa’s afgelopen jaren veel moesten bezuinigen, zo blijkt uit een rapportage van oud-KNAW president, Frits van Oostrom.
  (foto: Horia Varlan)
  24 juni - Lukt de samenwerking tussen fundamenteel onderzoek en het bedrijfsleven? Stichting FOM heeft het eigen Industrial Partnership Programme extern laten evalueren en ziet positieve resultaten. FOM slaagt er onder meer in “nieuwe wetenschapsgebieden te identificeren en te betreden.”
  19 juni - “Als er meer diversiteit ontstaat in het HO en er een afname is van de uniformiteit dan zou ik de prestatieafspraken een geweldig succes vinden.” RCHO-voorzitter Frans van Vught besprak in de Kamer op de prestatieafspraken. “Onderwijskwaliteit is veel nadrukkelijker op de agenda gekomen.”