• A
 • A
 • Dossier Topsectoren
  17 artikelen  
  (foto: M.M. Minderhoud)
  27 februari - De Universiteit Utrecht heeft prof. dr. Anton Pijpers benoemd tot vice-voorzitter. Pijpers is momenteel decaan van de faculteit Diergeneeskunde en lid van het regieteam van de Topsector Life Sciences & Health. Pijpers volgt Hans Amman op die onlangs overstapte naar de UvA.
  (foto: Ramiro Ramirez)
  3 februari - Sociale innovatie zorgt voor dynamiek, experimenteerdrift, innovatieve verdienmodellen en actieve betrokkenheid bij de publieke zaak. Nederland loopt hiermee achter op het vooruitstrevende beleid van landen zoals Engeland en Australië, zo blijkt uit een advies van de AWT aan de regering.
  (foto: Thinkpublic)
  28 januari - De Nederlandse topsectoren zijn te eenzijdig gericht op technologische innovatie. Doorslaggevend voor het succes van het beleid is een bredere focus waarin ook sociale innovatie een grote rol speelt, dat blijkt uit onderzoek van de Rotterdam School of Management (RSM).
  (foto: Oskay)
  17 december - Stenden en Windesheim gaan samen een belangrijk knooppunt voor innovatief onderzoek in de chemiesector in Noord-Nederland vormen. “De praktische insteek van het HBO is uitermate geschikt voor toegepaste expertise op dit vlak,” vertelt Gerard van Harten, het boegbeeld van de Topsector Chemie.
  (foto: Codarts)
  22 november - De identiteit van de HEMA, maar ook Etos en Intratuin. Barbara Wolfensberger deed het allemaal al, na haar studie aan de Hogeschool Utrecht. Nu wordt zij ‘boegbeeld’ van de topsector Creatieve Industrie.
  14 november - Europa’s hoogste R&D-ambtenaar, Robert-Jan Smits is gelukkig met Horizon2020, maar zeker niet met het Nederlandse beleid. Zo calculeert het CPB-model geen groei bij kennisinvesteringen. “Wat voor een land ben je dan?!”
  30 oktober - De top van het bedrijfsleven gaat met NWO onderzoek doen naar de ethische en maatschappelijke vraagstukken rond technische innovaties. Dat moet helpen te voorkomen dat deze voortijdig stranden door gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Benschop, Nicolai en Meijer trekken hier aan mee.
  (foto: Erik Westrum)
  21 oktober - De AWT vindt dat het topsectorenbeleid de potentie van maatschappelijke uitdagingen in Nederland beter nog beter kan benutten. “Daadkracht en coördinatie laten in de praktijk nog te wensen over. Daarmee worden kansen gemist,” zo schrijft de adviesraad aan het kabinet.
  2 oktober - Dankzij de ontdekking van het Majorana-deeltje is een stroomversnelling gekomen in het denken en werken aan een ‘quantumcomputer’. Wetenschap, bedrijfsleven en overheid starten nu samen QuTech, als deel van €4 miljard innovatie-investeringen.
  1 oktober - Victor van der Chijs begint vandaag als de nieuwe CvB-voorzitter van de Universiteit Twente. De voormalige chefstaf van Rem Koolhaas wil daar verder onder het motto High Tech, Human Touch.
  17 september - In de Troonrede wordt de verbinding die recent is gelegd tussen het Techniekpact en de bestrijding van de jeugdwerkloosheid nog eens extra onderstreept.
  (foto: Images of Money)
  6 september - Op Prinsjesdag maakt het kabinet bekend, dat en hoe de uitgaven voor R&D fundamenteel herijkt en waar nodig herzien worden. "Een IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) naar wetenschappelijk onderzoek" zal bij de Miljoenennota aangekondigd worden.
  (foto: Lloyd Morgan)
  3 september - De motie-Hamer werd vorig jaar werkelijkheid: Nederland kwam in de top van de slimste landen. Rutte-II moet nu een harde klap opvangen. Ons land keldert naar 8. “Door gebrek aan regie door de overheid heeft Nederland zijn positie niet weten te behouden. Het topsectorenbeleid is te stroperig.”
  (foto: Sax.nu)
  3 september - Bij de jaaropening van Saxion benadrukken Ton Heerts (FNV) en Saxion-voorman Wim Boomkamp hoezeer de crisis echt en diep ingrijpt. Een weg daaruit vinden zij ook: een sterke focus op techniek in Twente. “Een duidelijke strategische koers kiezen is belangrijker dan ooit.”
  3 september - Jeroen van der Veer was er even stil van, “dat men mijn werk waardeert.” Hij zet de ambitie, strategie en noodzaak van zijn lange termijn bèta-tech agenda scherp aan. Politiek en samenleving “put your money where your mouth is,” aldus het appèl van de nummer 1 van de Top 10.