• A
 • A
 • Dossier Technologie
  129 artikelen  
  (foto: Nattu)
  21 september - Om de doelstellingen uit het energieakkoord te behalen is samenwerking essentieel. Daarom verenigen de lectoren van zes hogescholen zich in het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) om te komen tot een energievisie 2030.
  11 september - Op veel universiteiten werd de academische jaaropening aangegrepen om de agenda van de VSNU voor digitalisering in het onderwijs onder de aandacht te brengen. Bij de RUG stond zelfs de hele jaaropening in het teken van dat thema. “We kunnen ons onderwijsmodel verbeteren en daarbij profiteren van ICT-ontwikkelingen zelf.”
  (foto: Sergey Galyonkin)
  7 september - De VSNU start het academisch jaar met een impuls voor digitalisering in het onderwijs. Technologie moet niet achterblijven op het eiland van de technische universiteiten, maar door alle vakgebieden en universiteiten heen gedragen worden. Wat gebeurt er op dit punt al, en wat leren we daarvan?
  21 augustus - Nederland als gidsland in het gebruik van digitale technologie, zo klonk het vorig jaar op universiteiten bij de opening van het collegejaar. Stond vorig jaar het onderzoek centraal, dit jaar zal nadrukkelijker worden ingegaan op het onderwijs.
  (foto: Marketingtuig Digital Creatives)
  17 augustus - Vorig jaar signaleerde SURFnet ‘learning analytics’ al als een van de belangrijkste technologische trends in het hoger onderwijs. Wat gebeurt er nu mee? Op 26 en 27 oktober staat de UvA in het teken van de laatste ontwikkelingen in en onderzoek naar learning analytics.
  15 augustus - Op veel plekken in Nederland is een tekort aan technici op (v)mbo-niveau. Door nieuwe didactiek in het bèta- en technologieonderwijs hoopt men deze tekorten te ondervangen. Ook op Hogeschool Utrecht is deze zomer een lectoraat van start gegaan dat onderzoek gaat doen naar curriculumontwikkeling in het technisch onderwijs.
  12 juli - De technische universiteiten gaan steeds autonomer opereren, los van de VSNU. Bij OCW weet men inmiddels niet meer met wie men afspraken kan maken. Is dit een opmaat voor wat in Rutte I mislukte: worden de TU’s ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken?
  (foto: pestoverde)
  11 juli - Hoe laat je studenten complexe praktijksituaties echt beleven? De Radboud Universiteit onderzoekt het gebruik van 360 graden video. “Je bent afgesloten van je omgeving met een VR-bril. Zo dompel je studenten echt onder in de situatie,” legt Gert Bosgra uit.
  (Foto: Valentin67)
  4 juli - ‘Computational Thinking’ is één van de 21e eeuwse vaardigheden. Maar hoe leer je kinderen dat op de basisschool. Onderzoekers van de Hanzehogeschool oefenen nu met oefeningen van LEGO en een app. Dat zorgt ook bij de docenten in opleiding voor uitdagingen.
  (Foto: Jean-Pierr Bazard)
  30 juni - Het zal nog een lange overgangsfase worden tot aan de volledige autonome auto, maar in de tussentijd volgen verschillende stappen in de automatisering van voertuigen elkaar snel op. Zo snel zelfs dat het de vraag is of bestuurders het wel bijbenen.
  De Energy Barn van de Hanzehogeschool
  29 juni - “We zijn de enige rurale plek ter wereld waar nu met het 5G netwerk gewerkt kan worden. Dat biedt heel veel mogelijkheden.” Voorzitter Henk Pijlman van de Groningse Hanzehogeschool laat bij de opening van de nieuwe Digital Society Hub en het 5G Lab zien wat er allemaal mogelijk wordt.
  (foto: Techniekpact)
  27 juni - Onder impuls van het Techniekpact trekt het aantal jongeren dat kiest voor een technisch profiel aan. Dat gebeurt in het wo, maar de groei is ook zichtbaar in vmbo en mbo. Met name daar ontstaat nu een nieuwe uitdaging. “We zitten echt te springen om goede vakdocenten”, zegt minister Bussemaker.
  (foto: Norbert Aepli)
  16 juni - “Er zijn zelfs stemmen die zeggen dat volledige autonomie een illusie is.” Tijdens het eerste congres van het ‘International Journal of Driving Science’ bediscussieerden onderzoekers, regelgevers, non-profits en het bedrijfsleven de toekomst van de zelfrijdende auto.
  (Foto: cocozi)
  9 juni - Als we weten hoe valsspelers werken dan kunnen we ze ook opsporen. Chris Hartgerink en Jelte Wicherts van Tilburg University doen onderzoek naar methoden om frauderende onderzoekers in de kraag te vatten.
  (foto: Smoothgroover22)
  6 juni - Zelfsturend vervoer en ingrijpen in ongeboren menselijk leven. Het zijn beiden ontwikkelingen met vergaande maatschappelijke gevolgen. Lector Frans van der Reep (Inholland) en journalist Maria van Boekelen vragen zich af of we als burgers daar wel voldoende grip op hebben.