• A
 • A
 • 21 oktober - De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie heeft een nieuwe directeur. Anneke Bovens van de Onderzoeksraad voor Veiligheid treedt per 1 januari 2017 aan en volgt daarmee Dorette Corbey op.
  19 oktober - “Wij meenden dat het een kennismakingsgesprek was, maar meteen werd ons het vuur na aan de schenen gelegd.” De Democratiseringscommissie die volgende week met hun rapport komt stuit nu al op felle kritiek vanuit de Senaat van de UvA.
  Opinie
  2 juni - Na vijf maanden praten aan de UvA maakt Lisa Westerveld de balans op. “We hebben geconstateerd dat vrijwel alle knelpunten te maken hebben met een gebrek aan autonomie en/of inspraak.” De commissie richt zich daarom op decentralisering & autonomie en democratie & zeggenschap als punten van aandacht.
  1 juni - Nevenfuncties van HO-bestuurders roepen vaak vragen op. Een ervan is die naar de verantwoordelijkheid voor de keuze en de impactrisico’s ervan. Voormalig CvB-voorzitter Hans Uijterwijk kijkt naar de subtiele balans daarbij en of een ANWB-klus wel en de Wielren Unie niet kan.
  Nieuwsbrief
  19 oktober - De VVD wacht op het CPB waar het investeringen in kennis betreft. Verder in deze Nieuwsbrief een pleidooi van SURF-voorman Paul Rullmann voor een topteam voor ICT, echt het gesprek aan over leren, een verdubbeling van investeringen in R&D en het nieuws over onze nieuwe hoofdredacteur.
  12 oktober - Wilt u de nieuwsbrieven van afgelopen maanden rustig nog even teruglezen. U kunt hier alles vanaf 29 juni tot en met 5 oktober terugvinden. Van Doekle Terpstra over het Techniekpact, tot Lisa Westerveld over de democratisering van de UvA dus.
  20 oktober - De Universiteit van Amsterdam en de Gemeente Amsterdam starten een experiment waarbij zzp’ers een scholingvoucher ter waarde van 1000 euro voor scholing kunnen krijgen. Dit voucher-experiment is bedoeld om nog niet succesvolle zelfstandigen te helpen met het verwerven van opdrachten.
  18 oktober - Zijn er kansen voor virtual reality in het HO? ICT-opleidingscoördinator Marco Farfan (Saxion) ging het experiment aan om de Oculus Rift te gebruiken bij de opleiding Toegepaste Psychologie. “Ik zie zeker kansen en mogelijkheden op het gebied van flexibel onderwijs en gepersonaliseerd leren.”
  16 september - How to educate every child in the world? Where in the US is free colleg e already a reality? Is Nordic's higher education reputation at risk? What is Eurekalert: the science news website that got hacked and all on Great Britain and Theresa May's plans for education. This week's On the Agenda.
  2 september - Why the humanities matter, why New York University is in China, why teaching should not be a solo act, how Japan and South Korea dominate Reuters Ranking, why the UK is in need of a science czar and all on the turmoil in Brazilian politics. This week's On the Agenda.
  21 oktober - De PvdA wil van minister Bussemaker weten of de Rijksuniversiteit Groningen zich wel aan de regels heeft gehouden ten aanzien van het experiment met promotiestudenten. Promovendi Netwerk Nederland stelde deze week dat de RUG zich niet houdt aan een tal van regels voor dit experiment.
  19 oktober - Met Space53 heeft Nederland als eerste land een testlocatie met de benodigde ruimte waar gecontroleerd geëxperimenteerd kan worden met drones. Abeje Mersha (Saxion) noemt ze liever ‘unmanned aerial vehicles’. “Drones hebben toch een negatieve militaire connotatie.”
  27 september - Anne Flierman, die als voorzitter van de NVAO doorgaans de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt, gaat als senator een commissie voorzitten die onderzoekt hoe de Eerste Kamer haar controlerende taak kan verbeteren. In het bijzonder wordt er gekeken naar de relatie politiek en burger.
  7 juni - SURF is op zoek naar de ‘change makers’ in het onderwijs. Mensen die het onderwijs vernieuwen met de inzet van ICT en het zo naar een hoger plan tillen. Tijdens Dé Onderwijsdagen reikt SURF de Onderwijsaward 2016 uit aan drie inspiratoren van constructieve verandering.