• A
 • A
 • 16 oktober - De Kamer is bezorgd over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs nu Engels steeds vaker de voertaal is in de collegebanken. De Kamer wil van het ministerie weten wat hiertegen wordt gedaan, bovendien moet de wet die toeziet op het Engels in het hoger onderwijs strenger worden gehandhaafd.
  11 oktober - “Een stap in de goede richting voor wetenschap en hoger onderwijs in de wereldtop”, zo reageerde de VSNU op het nieuwe regeerakkoord. Toch klinken er in de universitaire top ook zorgen. Zo zijn de investeringen beperkt en lijken ze niet ten goede ten komen aan de wetenschap in de breedte.
  Opinie
  3 oktober - Geldverstrekkers van wetenschappelijk onderzoek zouden (mede)eigenaar moeten worden van de gegenereerde data. Volgens cardioloog en onderzoeker Roland van Kimmenade werkt dit fraude tegen en zou het van Nederland een gidsland in open science kunnen maken.
  3 oktober - In reactie op het promovendidiscours roepen Ingeborg Meijer en Inge van der Weijden, CWTS, de VSNU op om het debat aan te gaan over de implicaties van de universitaire cultuur voor de kenniseconomie.
  Nieuwsbrief
  11 oktober - Een speciale Nieuwsbrief met alle belangrijke zaken uit het regeerakkoord. Wie gaan er op voor- en achteruit? Wat betekenen de plannen van het nieuwe kabinet voor het leenstelsel, kwaliteitsafspraken, leven lang leren en fundamenteel onderzoek?
  4 oktober - Wat zijn de nieuwe maatregelen van NWO? Hoe krijgen ZonMw en NWO hun integriteitsregels op orde? Wat betekent lesgeven in een diverse klas? Is de meester-gezel relatie van promotor en promovendus verouderd?
  17 oktober - In de race tussen automatiseren en opleiden dreigt de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van het mbo het onderspit te delven. Chiel Renique en Anneke Westerhuis pleiten voor een upgrade. “Als alles bij het oude blijft en de BBL alleen op niveau 2 een substantieel aandeel studenten trekt, dreigt marginalisering.”
  16 oktober - “De strijd vlak na de strijd is altijd heel belangrijk. Kijk deze morgen nog naar de strijd tussen de Koerdische Peshmerga en het Iraakse leger.” Oud-generaal David Petraeus gaf op bezoek bij NHL en Stenden zijn visie op Donald Trump, terrorisme en de grootste bedreigingen voor de wereldvrede.
  13 oktober - This week's On the Agenda with academic freedom under threat in China, Apple creating a start-up hub at Oxford, Jo Johnson promising a Brexit deal on science and research, what historical objects tell us about India's scientific past and all on the Baltic states.
  10 oktober - Geen onderwijsinstelling die niet zweert bij internationalisering. En toch trekken maar enkele hogescholen en universiteiten naar het buitenland om elders een campus op te richten. Wie zijn die academische wereldveroveraars?
  13 oktober - Minister Bussemaker is van mening dat de arbeidsvoorwaarden van promovendi niet zijn verslechterd, zoals het Promovendi Netwerk Nederland onlangs aangaf. De minister geeft aan dat hun onderzoek onvoldoende aanleiding geeft om deze conclusies te trekken.
  9 oktober - Voor het onderzoek naar zwaartekrachtgolven dat vorige week de Nobelprijs voor de Natuurkunde won is veel rekenkracht nodig. Ook Nederland draagt daar aan bij. Op de faciliteiten van SURFsara en Nikhef wordt dit jaar voor alleen dat onderzoek al 12,5 miljoen uur aan rekenwerk verricht.
  9 oktober - Op 29 november organiseren ScienceGuide en de Hogeschool Rotterdam een symposium over taal in het onderwijs. Vandaag presenteert ScienceGuide de eerste sprekers waaronder Iliass el Hadioui en Rik Torfs. Zij zullen spreken over taal en diversiteit en over de verengelsing van het hoger onderwijs.
  19 september - Creatief opgeleiden vinden opvallend snel een baan, zo bleek onlangs uit een inventarisatie van de Vereniging Hogescholen. “Het beeld van een eenzame schilder driehoog achter op een zolderkamer is totaal achterhaald,” zegt Arlette Kerkhof (HKU).