• A
 • A
 • 22 februari - Na ruim vier jaar dienstverband vertrekt Karl Dittrich als voorzitter van de VSNU. Het WO-boegbeeld vertrok vijf jaar geleden als voorzitter van de NVAO. Hij heeft zich tijdens zijn voorzitterschap met name ingespannen voor de universitaire lerarenopleidingen en het verminderen van de lastendruk.
  22 februari - “Er wordt al geselecteerd aan de poort,” stelt Michel Rog bij het verkiezingsdebat bij de lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam. Met de invoer van taal- en rekentoetsen zijn de opleidingen inderdaad selectiever geworden. Moet het daarbij blijven of mag het wel wat minder?
  Opinie
  22 februari - Om de twee weken bevragen Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar over hun werk op de hogeschool. Deze week is de beurt aan Jet de Ranitz die haar oor te luisteren legde bij haar studenten over studiesucces. “Kies je eigen tempo en zorg dat je er plezier in houdt.”
  15 februari - Zorgt het leenstelsel echt voor een teruglopende instroom in hbo en wo? Voorstanders van het leenstelsel waren blij in 2016 een herstel waar te nemen, maar Ron Bormans en Ad de Graaf waarschuwen voor al te veel optimisme. “We moeten een paar slagen dieper om onszelf niet te snel rijk te rekenen.”
  Nieuwsbrief
  24 februari - De Nieuwsbrief van 22 februari met onder meer het vertrek van Karl Dittrich bij de VSNU, Bussemaker weerstaat principiële kritiek in de Senaat, Jet de Ranitz laat studenten aan het woord over studiesucces, Dirk van Damme beziet wat een leraar een goede leraar maakt en selectie aan de poort onderwerp van debat in Rotterdam.
  15 februari - De strijd om meer vrouwelijke hoogleraren, een lerarenregister in het hoger onderwijs, lessen van de internationale branch campus, toegankelijkheid na het leenstelsel, VVD richt pijlen op kunstonderwijs en de March on Science gaat mondiaal. De nieuwsbrief van 15 februari.
  21 februari - Waarom wordt er zoveel regeldruk ervaren in het onderwijs, en vooral: hoe brengen we hier verbetering in? Prof. mr. Pieter Huisman van de Erasmus School of Law gaat het uitzoeken met een NWO-subsidie.
  21 februari - Tot deze scherpe conclusie komt VUmc-promovenda Anouk Wouters in haar onderzoek naar het effect van selectie aan de poort bij de opleiding Geneeskunde.
  22 februari - Good teachers integrate “a body of knowledge into their teaching behaviour and constantly mobilising those bits and pieces of knowledge,” OECD-director Dirk van Damme writes in his blog on innovative teaching. "It is only by understanding this process, that we will find what makes a ‘good teacher."
  20 februari - Within Horizon 2020 there are two flagship-programmes: Graphene and the Human Brain Project. How have they done so far? According to the interim evaluation by the European Commission the projects “are demonstrating that they are contributing towards excellent science.”
  24 februari - De HAN en hogeschool Van Hall Larenstein bundelen de krachten rond een lectoraat Sustainable River Management. Lector Jeroen Rijke wil kennispartijen, overheden, de private sector en burgers laten samenwerken in zogeheten Living Labs aan duurzaam en toekomstbestendig rivierbeheer.
  23 februari - Een van de belangrijkste belemmeringen van ouder worden is kwetsbaarheid. Professor dr. Ivan Bautmans gaat als visiting professor aan de slag bij het Hanze-lectoraat Healthy Aging om te kijken wat nodig is om efficiënte oefentherapie voor ouderen op te stellen.
  25 januari - De verkiezingen zijn in aantocht en dus staat er veel voor studenten op het spel. In de Senaatszaal organiseren VVD en de LSVb opnieuw een Onderwijscafé waarin onder meer Dennis Wiersma (VVD) en Lisa Westerveld (GroenLinks) de degens kruisen over toegankelijkheid en aansluiting op de arbeidsmarkt.
  11 januari - Om de twee weken schrijven Jet de Ranitz (Inholland) en Kees Boele (HAN) elkaar over het reilen en zeilen bij hun hogeschool. In 2017 trapt Boele af met zijn vergelijking tussen besturen en dirigeren. “Hebben wij een partituur die we als hogeschool uitvoeren? Anders gezegd, zit er een componist achter?”