• A
 • A
 • 20 november - Is er überhaupt ‘ondoelmatig onderwijs’ en kan er wel op bezuinigd worden? Dat vraagt de Kamer aan de beide ministers van onderwijs. De Kamer is kritisch op de voorgestelde bezuinigen van €183 mln. en wil een hoorzitting met het veld, maar de coalitiepartijen zijn hier tegen.
  16 november - “De rol van de universiteit zijn wij een beetje uit het oog verloren.” Op de dag van de 90e dies van de Tilburg University reflecteren Rector Emile Aarts en hoogleraar communication and technologies Marjolijn Antheunis op de inhoud en de vorm van het academisch onderwijs en onderzoek.
  Opinie
  20 november - Nederlandse universiteiten zijn in hoog tempo aan het verengelsen, ondanks tal van zwaarwegende argumenten om dat proces resoluut een halt toe te roepen. Je zou denken dat alleen al de dreiging dat verdergaande verengelsing steeds grotere delen van de samenleving van de universiteit zal vervreemden voor de universiteiten zelf genoeg reden is om een pas of de plaats te maken of om ze, als ze daarmee talmen, van hogerhand tot de orde te roepen.
  20 november - "One finds limits by pushing them" - Herbert Simon Iedere ochtend dat ik op Tilburg University aankom, zie ik bovenstaand citaat. Een mooi citaat, waarschijnlijk bedoeld om de medewerker te inspireren. In mijn ervaring blijkt het veelal schijn die het beeld van de universiteit als voorstrijder van de academische vrijheid hoog dient te houden. Wanneer het citaat via de inspiratie tot actie wordt omgezet, kan de medewerker stevige interne tegendruk verwachten in plaats van ruimte.
  Nieuwsbrief
  19 oktober - Krijgt het hbo een eigen liberal arts and sciences programma? Een interview met Jelle Kaldewaij (NRO) over het toepassen van onderwijsonderzoek. Wat doet de UGent in Zuid-Korea?
  11 oktober - Een speciale Nieuwsbrief met alle belangrijke zaken uit het regeerakkoord. Wie gaan er op voor- en achteruit? Wat betekenen de plannen van het nieuwe kabinet voor het leenstelsel, kwaliteitsafspraken, leven lang leren en fundamenteel onderzoek?
  17 november - “Dertig jaar geleden is er in de Franse grootstedelijke omgeving een afslag genomen, die ertoe heeft geleid dat er op dit moment in de banlieues grote groepen jongeren zijn die geen enkele taal meer correct beheersen.” Socioloog Iliass El Hadioui gebruikt de Franse context als waarschuwing voor de afslag die in de grote Nederlandse steden gemaakt kan worden.
  14 november - Minister Van Engelshoven vindt dat er goede redenen kunnen zijn voor het gebruik van Engels in het hoger onderwijs. Martin Bosma (PVV) is teleurgesteld in dit antwoord en hoopt dat de minister nog bijdraait en dat de liefde bij haar voor de Nederlandse taal opbloeit.
  30 oktober - In de Tweede Kamer blijven zorgen bestaan over het aanbieden van opleidingen van Nederlandse ho-instellingen in het buitenland. De Kamer wil weten hoe de academische vrijheid gegarandeerd is en hoe gewaarborgd is dat er geen geld van de belastingbetaler gemoeid is met dergelijke opleidingen.
  27 oktober - This week's On the Agenda. Why everyone hates Betsy DeVos, Brexit 'not at all bad' for education, the new priorities for last part of Horizon 2020 funding, why PhD students should embrace discussing a career outside of academia and why it is really a bad time to be a student in Australia.
  6 november - Hoe kun je er voor zorgen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven? Onderzoekers van de Hanzehogeschool, NHL en Stenden gaan met een subsidie van Regiorgaan SIA met die kwestie aan de slag.
  3 november - Het dreigement hing al langer boven de markt maar nu voegen verschillende Duitse wetenschappers de daad bij het woord: een heuse boycot van Elsevier. Dat betekent geen artikelen meer opsturen, geen reviews en enkele wetenschappers zeggen nu hun plaats in de redactie van verschillende tijdschriften van Elsevier op.
  2 november - Nog altijd zijn er in meerdere studentensteden grote capaciteitsproblemen bij het huisvesten van studenten. In Groningen trekt de universiteitsraad nu aan de bel. “Wij vragen nu om een permanente oplossing”, zegt Sjoerd Kalisvaart van de Groninger Studentenbond.
  24 oktober - Pieter Duisenberg (VSNU), Rhea van der Dong (ISO) en Presley Bergen (BON) zijn bevestigd als sprekers voor het symposium ‘Taal Centraal’. Zij zullen het hebben over de oprukkende verengelsing van het hoger onderwijs.