• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  114 artikelen  
  5 juli - Open Access was een speerpunt in het wetenschapsbeleid van het Nederlands voorzitterschap van de EU. Opvallend genoeg krijgt het opleiden van wetenschappers van de toekomst daarbij nauwelijks aandacht. Wat betekent Open Access voor het onderwijs, vragen twee UU-studenten zich af.
  1 juli - Om de ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan moeten docenten anders opgeleid worden en moet er meer aandacht komen voor verschillen in de klas. Ook moet 30% van de lerarenteams in het PO academisch geschoold zijn. Dit staat in de intiatiefnota die de PvdA naar de Kamer heeft gestuurd.
  (foto: FaceMePLS)
  1 juli - Vorige week tekenden 13 kennisinstellingen en twee overheden het Hoger- Onderwijsakkoord Friesland. Jouke de Vries is vanuit de RUG decaan van de Campus Fryslân, actief betrokken bij de stappen die worden gezet. “Emancipatie van de regio’s wordt steeds belangrijker.”
  27 juni - Het Techniekpact en Zorgpact bieden actuele lessen en voorbeelden voor onderwijsinnovatie in MBO, HBO en WO. “Logoloos leren samenwerken is het nieuwe paradigma,” zegt Doekle Terpstra. De meer dan 115 CoE’s en Civ’s laten inmiddels zien dat hier veel dynamiek uit voort komt.
  (foto: Lloyd Morgan)
  24 juni - Ongelijkheid in het onderwijs is een internationale ontwikkeling, minister Bussemaker zegt dat zij die trend niet kan stoppen, maar ze wil hem wel tegenhouden hier in Nederland. Maar dan moeten volgens haar wel alle bestuurders en koepels over hun eigen schaduw durven stappen.
  Deelnemers in discussie bij UtrechtInc
  23 juni - Innovatie in het onderwijs gaat te langzaam. Met die stelling trapte Jorg Kop, directeur van incubator UtrechInc een middag af waar nieuwe onderwijs-startups in gesprek gingen met hogescholen en universiteiten. “Je hebt een vrijplaats nodig om dit soort innovaties de ruimte te geven.”
  De eerste lichting docenten van de leergang
  23 juni - Hoe geef je docenten in het HBO de juiste handvatten voor het doen van praktijkgericht onderzoek? Vanuit die vraag zijn vier hogescholen en University College Leuven Limburg vorig jaar gestart met een leergang. Deze week ontvingen de eerste deelnemers hun certificaat.
  17 juni - Op je smartphone pathologisch onderzoek doen of thuis je zangoefeningen doen en opnemen. ICT kan studenten op veel manieren helpen in hun studie. Het inpassen van dat soort innovaties in het onderwijs is een uitdaging met verrassende obstakels.
  (foto: Ed Yourdon)
  16 juni - Met de professionele master moet het HBO inspelen op de vragen uit de samenleving. Met het ‘Actieplan Professionele Masters’ willen hogescholen gezamenlijk inzetten op verdubbeling van het aantal masterstudenten en gestructureerde uitbouw van het masteraanbod.
  13 juni - De prestatieafspraken van de HAN met haar omgeving en stakeholders zijn “een prima voorzet”, zegt Frans van Vught van de Review Commissie Hoger Onderwijs. Voor het WO lijkt hem dit minder geschikt, echter.
  (foto: Klaas Vermaas)
  10 juni - 35 talentvolle leerlingen uit Den Haag krijgen in de Schilderswijk University kans om op hun zaterdagen hun kennis verder uit te breiden. Afgelopen weekend brachten de leerlingen een bezoek aan de TU Delft.
  (foto: Scott Maxwell)
  7 juni - SURF is op zoek naar de ‘change makers’ in het onderwijs. Mensen die het onderwijs vernieuwen met de inzet van ICT en het zo naar een hoger plan tillen. Tijdens Dé Onderwijsdagen reikt SURF de Onderwijsaward 2016 uit aan drie inspiratoren van constructieve verandering.
  6 juni - Leven lang leren is geen zaak voor mensen met HBO en WO achtergronden alleen. Besturenorganisatie Verus wijst de Onderwijsraad met enige nadruk op de versterking van socialisatie en persoonsvorming in met name ook het MBO.
  (foto: Michael Maggs)
  1 juni - Veel instellingen worstelen met de motivatie van hun studenten. Ook de OECD is er kritisch over. De ‘consumerende’ houding wordt gehekeld. Maar het kan anders, zoals zichtbaar werd toen een groep studenten van Hogeschool Leiden hun bestuursrechtproject gingen hacken.
  27 mei - De Twentse filosoof Peter-Paul Verbeek is niet alleen lid van de UNESCO Commission for Ethics of Science and Techniology, hij schrijft ook in 'de Ingenieur'. In dat KIVI-blad haalt hij uit naar de critici van Onderwijs2032 als BON. Hij hecht namelijk nogal aan "loodgieters met persoonsvorming."