• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  89 artikelen  
  7 maart - Oud-HU voorzitter Geri Bonhof leidt het ontwerpteam2032. “De unieke combinatie van expertise en ervaring, maakt dat ik er alle vertrouwen in heb dat Geri de uitdagende opdracht tot een goed einde zal weten te brengen,” zegt Sander Dekker tegen de Kamer.
  4 maart - Hij was lector bij Saxion en trekt nu als gedeputeerde het economisch beleid van Gelderland. Michiel Scheffer jaagt daarbij het nieuwe Techniekpact Smart & Sustainable aan om “onderwijs en arbeidsmarkt meer en beter met elkaar te verknopen. En zo manieren te vinden om mensen om te scholen of langer met plezier aan het werk te houden.”
  (foto: Cikgu Brian)
  4 maart - Over MOOCs en Open Education is in HBO en WO volop gepraat en plannen voor toekomst zijn niet van de lucht. Maar wat is eigenlijk de concrete stand van de ontwikkeling en toepassing? Het lectoraat Open Educational Resources van Fontys geeft enkele feitelijke inzichten daarvan.
  (foto: opensourceway)
  3 maart - Sander van den Eijnden begon deze week als voorzitter van de Hogeschool Leiden, maar leidde jarenlang de Open Universiteit. In dit essay blikt hij terug én kijkt vooruit. “Als de OU zich beperkt en specialiseert heeft ze voldoende schaal en massa om zich te blijven ontwikkelen als hoogwaardige, gespecialiseerde universiteit.”
  10 februari - “Veel discussies gaan ten onder in digitaal denken. Als je voor Bildung pleit, word je geacht tegen vaardigheden te zijn.” Alle reden dus voor “een vervolg, repliek en verdieping” op Biesta, Boele en Bormans over #Onderwijs2032 en een gewetensvraag daarbij van Ad de Graaf van de VH.
  Plato's Akademie volgens Rafael
  5 februari - De decaan voor de masteropleidingen aan MIT gaat haar eigen universiteit beginnen. Die zou radicaal anders en nieuw moeten worden: nonprofit, geen hoofdvakken, geen collegezalen en geen colleges. Kortom een ’virtueel metacurriculum’ is wat Christine Ortiz ambieert te bieden
  (foto: bonny-brown)
  3 februari - “Het heeft de discussie zeker verder verdiept en aangescherpt.” Gert Biesta is positief over het eindadvies van Platform Onderwijs2032, maar de discussie is nog niet af. De opdracht en visie vanuit OCW over toekomstige curricula zijn namelijk heel smal en te beperkt, stelt hij.
  27 januari - Wat Sirius met hogescholen en universiteiten heeft verwezenlijkt mag er zijn. Hanze-voorzitter Henk Pijlman wil deze cultuuromslag en uitdieping van honours en excellentie echter nog steviger en blijvender laten beklijven, “ook met het VO en de leraren als beroepsgroep.”
  27 januari - De ene HBO-voorman noemt Onderwijs2032 “een gemiste kans” en zegt: “Er is niets nieuws onder de zon, schreef de Prediker al. Dat blijkt ook hier.” De andere noemt het “een afgewogen balans.” Kortom, de meningen zijn verdeeld. Op een centraal punt lijkt men het niettemin onderling wel wat eens.
  25 januari - “Het rapport tintelt van het belang van goed onderwijs. Dat is mooi,” zeggen Ron Bormans en Kees Boele. Maar in Onderwijs2032 staat in de kern weinig nieuws en de docent eigenlijk buitenspel in “het naïeve beeld van de leerling en student” van Paul Schnabel. “Burgerschap kun je leerlingen niet leren, je moet het ze laten ervaren.”
  (foto: o5com)
  25 januari - De HAN komt vandaag met een instellingsplan van een wat ander soort. De basis is een serie afspraken voor vier jaar met de eigen studenten en omgeving. Voorzitter Kees Boele schetste dit al als opzet in de hoorzitting van de Kamer over de HO-strategienota van het kabinet
  21 januari - Minister en Kamer vinden elkaar na lang touwtrekken op een ‘derde weg’ naar de beste borging van kwaliteit in HBO en WO. Moet dit tot nog weer een experiment of pilot leiden en zelfs tot ‘noodremprocedures’ in accreditaties? Het zou ook helder, direct en minder complicerend kunnen.
  (foto: kcxd)
  21 januari - “Goud in handen.” Dat heeft ons land met de Centres of Expertise in het HBO en Civ’s in het MBO, zegt Siemens topman Ab van der Touw. Wint uw hogeschool of ROC zijn eerste Pro-Motor Award, die de pakkendste vernieuwing daar gaat belonen? Kanshebbers komen uit Amsterdam, Delft en van DAF.
  (foto: Denise Krebs)
  20 januari - Hoe kunnen en willen leerkrachten op hun werkplek blijven leren? Avans-lector Miranda Timmermans stelt dat er te weinig aandacht is voor de docent in het vernieuwen van het onderwijs. Samen met regionale partners in het basisonderwijs wil ze daar verandering in brengen.
  15 januari - Onderwijs kan goedkoper, zo analyseert een ambtelijke IBO-werkgroep. Zitten blijven is bijvoorbeeld een ondoelmatige werkwijze die nodeloze kosten veroorzaakt. Het onderzoek ‘Effectieve leerroutes in het funderend onderwijs’ bepleit serieus werk te maken van alternatieven daarvoor.