• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  134 artikelen  
  Het OECD hoofdkwartier
  18 juli - Het onderwijs en vooral HBO en WO behoren tot de meest innovatieve sectoren van de economie. De OECD analyseert dat “education has the largest proportion of jobs involving innovation in knowledge or methods. The Netherlands, Lithuania, Slovenia and Finland have the most innovation in education of any type.”
  (foto: bonny-brown)
  17 juli - Er worden rapporten volgeschreven over docentkwaliteit en tevredenheid onder leraren. Maar is het wel de juiste informatie, vragen Chris Sigaloff en Marlieke Kieboom van Kennisland zich af. "Een school is geen laboratorium waarin alle factoren gecontroleerd kunnen worden."
  (foto: Thisisbossi)
  16 juli - De opbrengsten van het studievoorschot gaan ook gebruikt worden om de overgangen tussen MBO, HBO, en WO te verbeteren, zegt OCW in antwoord op de Onderwijsraad. Ook wordt met het leenstelsel het financieel besef van jongeren vergroot en dat zal ze bewuster doen kiezen.
  10 juli - "'Hoe weet ik dit allemaal en hoe zorg ik dat zij dat zo ook weten?' Een docent hoort zich die vraag elke dag dat hij voor de klas staat te stellen," zegt Tim van Tongeren, programmadirecteur bij De Haagse Hogeschool. "Deze vraag onderstreept het belang van onderzoek in het onderwijs op hogescholen."
  10 juli - “De toekomst van online onderwijs is spannend,” want trends als MOOCs versnellen de HO-ontwikkeling. Dit biedt mooie kansen, maar universiteiten dienen dan wel strategische keuzes te maken. Dat stelt de League of European Research Universities in een advies. De Leidse vice-rector Simone Buitendijk schreef mee.
  (foto: OCW)
  8 juli - Jet Bussemaker hoorde van Nizar el Azouzi en zijn prestatie en ervaringen opgedaan als scholier van 12 met een MOOC. De minister heeft zijn verslag voor ScienceGuide gelezen en geeft haar reflectie daarop aan de jonge Amsterdammer. “Je laat haarscherp zien wat de bepalende factor is van de kwaliteit van ons onderwijs.”
  8 juli - Nizar el Azouzi heeft als Amsterdamse scholier van 12 een complete MOOC ‘gedaan’. Hoe was dat? Wat leerde hij? Wat beviel en wat niet? Waar hangt zijn diploma? Nizar recenseert het leren via een MOOC, het leren met docenten Jasper en Simon en wat Alexander de Grote hem heeft bijgebracht.
  (foto: Yoel Ben-Avraham)
  3 juli - De wereldwijde omzet van e-learning is $91 miljard en zal tot 2018 verdubbelen. Digitale opleidingen bieden bedrijven enorme voordelen, analyseert strategieadviseur ‘Roland Berger’. Zij bieden flexibiliteit, lagere kosten en de mogelijkheid ze te integreren in een normale werkdag.
  27 juni - Henriëtte Maassen van den Brink wordt de nieuwe voorzitter van de Onderwijsraad. Momenteel is zij hoogleraar aan de UvA en Universiteit Maastricht, onder meer in evidence based onderwijsbeleid. Ook is zij lid van de Review Commissie HO ‘Van Vught’.
  26 juni - Dé marktplaats voor onderwijs worden, dat is de torenhoge ambitie die Coursera zich stelt. Directeur Daphne Koller was op de UvA om te vertellen hoe zij dat willen bereiken. “Voor veel mensen is vijftig dollar voor een certificaat natuurlijk vaak niet meer dan het bedrag voor een maaltijd in een restaurant.”
  (foto: Maarten Schuth, Conference Photography Amsterdam)
  25 juni - Excellentie en uitdaging zijn “prioriteit in heel de onderwijsketen”, zegt Tanja Jadnanansing en juist het MBO komt daarbij nu terecht vol in beeld. Leren van wat het HBO via ‘Sirius’ waarmaakt is daar essentieel en inspirerend. De Dag van de Excellentie bood ook haar voor het Kamerwerk de nodige lessen.
  (foto: hackNY.org)
  25 juni - "Het mooiste compliment dat we kregen is dat mensen zo weinig onderzoek in de nieuwe opleiding Business Studies terugzagen. Het zit er uiteraard in, maar volledig geïntegreerd en het is daarmee een vanzelfsprekendheid geworden," zegt Petra Biemans, lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap bij Inholland.
  Minister past OPCW-helm (foto: Maarten Schuth, Conference Photography Amsterdam)
  23 juni - Excellentie is breder en dieper geworteld geraakt in HBO en WO. Minister Bussemaker wil daarmee steviger door, nu nadrukkelijk ook in het MBO. “Dit is een onderwerp, daar mag je me altijd voor wakker maken,” zei ze op de Dag van de Excellentie 2014 bij de Nobelprijs voor de Vrede.
  (foto: Will Folsom)
  19 juni - Er moet een nieuwe benadering gevonden van wat rendement en studiesucces nu werkelijk inhouden. LKvV, LSVb en ISO komen daartoe met een eigen visie om dit tot stand te helpen brengen. “Rendementen volgen studiesucces maar de begrippen zijn niet vergelijkbaar.”
  (foto: Ianus)
  19 juni - In de Lerarenagenda vertelde minister Bussemaker dat zij met de ‘voorlopers’ onder de lerarenopleidingen wilde gaan werken, om de energie voor verdere kwaliteitsverbetering in de sector optimaal in te zetten. Wie zijn zij, wie doet wat en waar zit de expertise? Scoort uw universiteit of hogeschool hier ook?