• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  187 artikelen  
  11 december - Een wereldburger in een monodiscipline. Dat is wat bij een universiteit van een student verwacht wordt. Maar hoe krijgt dat vorm in de balans tussen onderzoek en onderwijs in het hoger onderwijs? “Ook bij ons verdwijnen toponderzoekers uit het onderwijs.”
  3 december - De visitatie van de pabo's is "van groot belang voor de legitimatie en het bestaansrecht" daarvan, zegt Ron Bormans. Het HBO verkent vast vier scenario's voor het overleven van alle lerarenopleidingen. "Er moet nog hard gewerkt worden aan een moderne kwaliteitscultuur."
  3 december - Bussemakers HO-tour is halverwege. Welke centrale boodschap ziet de minister inmiddels naar voren komen? “De toekomst is onzeker, is internationaal en is multidisciplinair. We zullen het onderwijs op HBO en WO anders moeten gaan waarderen,” neemt zij waar vanuit de discussies.
  (foto: Ramiro Ramirez)
  3 december - Eke Rebergen en Simon Verwer (De Denkfiguren) pleitten recent voor een ‘creatief directeur’ op scholen. HvA-lector Marco Snoek denkt met ze mee. “Zou het niet mooi zijn om zo’n rol van creative conductor of onderwijskundig geweten voor vier jaar uit het team te laten kiezen”
  2 december - Zeven lessen uit een Odyssee van beleid, een lange zeiltocht over de zee van het onderwijs. Zo schetste oud-minister Jo Ritzen zijn summa van zo’n 50 jaar denken en werken aan onderwijsbeleid bij het eredoctoraat dat hij kreeg in Trnava.
  28 november - René Kneyber, vmbo-wiskundeleraar en mede auteur van ‘het Alternatief’, wordt lid van de Onderwijsraad. Maar ook de onderwijsfilosoof Gert Biesta, de Vlaamse bestuurder Kristel Baele, voorheen van de HAN en de voormalige crisismanager van Ajax, de aartsvijand van Cruyff, VU-prof. Steven ten Have.
  (foto: AHK)
  27 november - Jet de Ranitz liep al een paar weken rond bij Inholland. “Studenten van Inholland zijn, denk ik, anders. In het kunstonderwijs weten mensen vaak heel goed wat ze willen. Hier zit veel meer variatie in studiekeuze en achtergrond. En ook in de mate waarin ze overtuigd zijn van de studiekeuze die ze hebben gemaakt.”
  (foto: FaceMePLS)
  26 november - Net als een conservatorium, designbureau of game-studio zou elke school zijn ‘creatief directeur’ moeten hebben. Eke Rebergen en Simon Verwer van de ‘Denkfiguren’ bepleiten zo’n “directielid dat verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit op de school – niet vanuit bestuurlijk oogpunt, maar vanuit creatief oogpunt.”
  26 november - “De manier waarop wij scholen inrichten is gebaseerd op de negentiende eeuw.” Maurice de Hond verdedigt bij de iPabo zijn iPadscholen tegenover behoorlijk kritische docenten in spe. “Het kind is als een raket. Mijn dochter moet niet op 2014 voorbereid worden, maar op 2030. ”
  (foto: Josje Deekens)
  25 november - “Als we willen dat hogescholen zich tot regionale kenniscentra ontwikkelen, moeten ze daartoe ook de instrumenten hebben,” zegt Geert ten Dam van de Onderwijsraad. “Er zijn nog zorgpunten. Zo is niet iedere HBO-opleiding verbonden met onderzoek en heeft de scholing van docenten nog nadrukkelijk aandacht nodig.”
  (foto: Thinkpublic)
  25 november - De Onderwijsraad vindt het nodig dat de verbindingen tussen de drie kerntaken van het hoger beroepsonderwijs - onderwijs, onderzoek en innovatie van het beroepenveld - worden versterkt. Minister Bussemaker legt zelf de volle nadruk op het onderwijs in het HBO.
  24 november - “Wat in Nederland interessant is, vind ik, is die variëteit binnen het hoger onderwijs. Hier gaat het om het streven naar de juiste student op de juiste plaats, zowel in het MBO, het HBO als het WO. Ik noem bewust het MBO daarbij, want dat is ook erg belangrijk als deel van het bestel dat talenten kweekt,” zegt HO-tour-gastheer Martin Paul.
  21 november - Of het nu met je mobiel stemmen tijdens hoorcolleges is, of het gebruik van Google Glass bij onderzoek van bewegingswetenschappers, de invloed op het hoger onderwijs is duidelijk zichtbaar. “Mijn drijfveer is een bijdrage, als is het maar 0,5%, leveren aan de succeskansen van het toproeien.”
  De UB in Leuven (foto: Hahnerauge)
  19 november - De doordenking van de toekomst van borging in HBO en WO krijgt flinke impulsen uit Vlaanderen. Ann Demeulemeester (NVAO) voorziet zelfs een eind aan de accreditatie van opleidingen en Lucien Bollaert presenteert het handboek voor kwaliteitszorg dat vooral kwaliteitscultuur in HO wil voeden.
  17 november - MOOC-makers kunnen dan toch aan de slag. OCW en SURF openen vandaag de stimuleringsregeling voor open en online hoger onderwijs en dagen hoger onderwijs instellingen uit daarmee vernieuwing en hogere kwaliteit te realiseren. Daar is 2015-2018 jaarlijks € 1 mln voor beschikbaar.