• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  229 artikelen  
  27 mei - “Niemand twijfelt eraan dat investeren in menselijk kapitaal een goede strategie is om de maatschappelijke ontwikkeling te versterken,” schrijft prof. Filip Dochy in een essay voor ‘Kwaliteit van Onderwijs’. “Opleiden tot geëngageerde individuen leek de voorbije decennia te ambitieus.”
  22 mei - Op 29 mei 2015 vindt het grootste duurzaamheidsevent in het hoger onderwijs plaats bij de Hogeschol Leiden. Het is de lustrumeditie van symposium Groene ICT en Duurzaamheid in combinatie met de SustainaBul Experience. Jan Peter Balkenende komt langs als extra inspirator daarvoor.
  (foto: Blake Patterson)
  20 mei - Hoe kun je technologie zo goed mogelijk inzetten om didactisch betere resultaten te behalen? Jos Fransen is bij Inholland daartoe benoemd tot lector Teaching, Learning & Technology. Hij gaat ook in internationaal perspectief onderzoeken wat werkt en ook wat niet.
  (foto: Diiscool)
  20 mei - Kwaliteitsverbetering in het onderwijs slaagt alleen als er ruimte komt voor een ander type professional: “de team- en netwerkprofessional in plaats van de solistische beroepsbeoefenaar.” HAN-lector Frans de Vijlder geeft een voorzet voor het congres Kwaliteit van Onderwijs op 25 juni.
  (foto: Faramarz Hashemi)
  12 mei - De Hanzehogeschool en VNO-NCW in het noorden van Nederland gaan samenwerken aan het bevorderen van ondernemerschap bij studenten. Een nieuw ontwikkeld kwaliteitslabel Ondernemen, onderscheidt opleidingen die zich extra op dit punt profileren.
  7 mei - “Onderzoek doen moet geen aparte taak zijn, maar een onlosmakelijk onderdeel van innovatief en ondernemend onderwijs.” Rients Jorna en Miriam Losse proberen onderzoek een integraal onderdeel te maken van het onderwijs op Saxion. Verschillende domeinen leren daarbij veel van elkaar.
  4 mei - Met elf gehonoreerde projectvoorstellen gaat de stimulering van Open en Online Onderwijs dan toch van start. Opvallend: het is vooral het WO, dat hier als voortrekker zich profileert. Wageningen en Leiden weten zelfs twee projecten te laten starten.
  (foto: techniek.nu)
  4 mei - De rigide scheiding tussen praktijk en kennisgedreven onderwijs en het leren programmeren zijn zonder meer zaken die aan de orde komen in het advies #onderwijs2032, dat later dit jaar verschijnt. Dit maakte Sander Dekker bekend bij de UvA-studenten in hun Room for Discussion.
  30 april - Niets heeft zo veel invloed op de kwaliteit van de samenleving van morgen als onderwijs. Op 25 juni gaat het uitdagende congres ‘Kwaliteit van onderwijs’ daarover, dat begint nu al met essays en discussie. Als eerste de voorzet van Gert Biesta. “Dient het onderwijs ook zelf nog ergens voor te staan?”
  28 april - ​De International Business School van de Hanzehogeschool Groningen gaat een MOOC aanbieden: 'An Introductory Course to Economics at University of Applied Sciences'. Dit is de eerste MOOC die door een Nederlandse HBO-instelling wordt aangeboden op het gebied van economie en richt zich op een breed publiek
  24 april - Niets heeft zo veel invloed op de kwaliteit van de samenleving van morgen als onderwijs. Op 25 juni vindt daarom in Nieuwegein een bijzonder en uitdagend congres over kwaliteit van onderwijs plaats. Dat congres begint nu al met essays en discussie.
  23 april - MOOC-platform edX en de Arizona State University slaan de handen ineen voor een volledig uit MOOC’s bestaand ‘freshman year’ om studenten optimaal voor te bereiden op de universiteit. In augustus begint het studiejaar met ‘Introduction to Solar Systems Astronomy’.
  (foto: Erwin van Braam)
  22 april - “Een prestatie van jewelste, vooral gezien waar deze sector vandaan komt.” Met die woorden kwam Jet Bussemaker met een grote taart het heuglijke nieuws brengen bij de Hogeschool Rotterdam. Een goede beoordeling voor de Pabo werd gevierd. De minister wilde ook vooruit kijken nu.
  15 april - Kans op werk op niveau ligt voor het oprapen voor wie onderwijsopleidingen in het HBO volgen en voor natuur en techniek in het WO. Het Onderwijsverslag 2014 laat tegelijk zien dat de HBO’ers uit ‘gedrag en maatschappij’ zeer slecht scoren en de technici uit het HBO moeten oppassen.
  9 april - Tablets in de klas hebben maar een beperkt effect op de motivatie van leerlingen, zo blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut van de UvA. Het verwachte effect op motivatie blijkt slechts bij één van de vier onderzochte applicaties daadwerkelijk op te treden.