• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  260 artikelen  
  30 september - “The belief that schools are the great equalizer, helping students overcome the inequalities of poverty, is a myth.” De OECD laat zien dat het rekenonderwijs grote verschillen kent in de bijdrage aan meer gelijkheid en kansen voor jongeren. Nergens is de impact daarvan zo groot als in Nederland.
  Jos Fransen en collegelid Huug de Deugd
  29 september - Jos Fransen werd begin 2015 benoemd als lector Teaching, Learning & Technology bij Inholland. In zijn rede schetst hij nu hoe technologie niet vanzelfsprekend bijdraagt aan onderwijskwaliteit. “Onderwijs kan alleen maar beter worden als technologie beredeneerd wordt ingezet.”
  (foto: CollegeDegrees360)
  25 september - Hoe ziet het klaslokaal van de toekomst er uit? Onderwijsinstellingen worstelen met de vraag hoe een optimale digitale leeromgeving er uit moet zien. De notitie ‘De digtale leeromgeving van de toekomst’ van SURF biedt handvatten voor samenwerking tussen instellingen en leveranciers.
  (foto: hackNY.org)
  25 september - NHL en Stenden werken bij de fusieplannen ook aan de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept. Inspiratie vormt daarbij het onderwijs gebaseerd op Design Thinking zoals dat ook op Stanford en Potsdam gebruikt wordt. Prof. Meinel was in Leeuwarden om zijn lessen te geven.
  (foto: Lloyd Morgan)
  23 september - In deze Week tegen het Pesten gaan wetenschappers met scholen aan de slag om uit te maken wat werkt. “De gevolgen voor de slachtoffers zijn evident. Maar ook pesters zelf lopen later meer risico op problemen binnen relaties en werk."
  (foto: Josje Deekens)
  15 september - De Onderwijsraad blikt indringend vooruit. Met een lange termijn advies en planning van toekomstige thema’s legt voorzitter Henriette Maassen van den Brink vandaag de noodzaak van nieuw denken op tafel. “Verder dan BlackBoard komt het vaak niet. We doen digitalisering nog met ganzenveren en paard en wagen.”
  (foto: clever cupcakes)
  15 september - Verbetering van het gesprek over de kwaliteit van onderwijs is minstens zo wezenlijk als verbetering van zulke kwaliteit zelf. Wat leverde het congres daarover op? Waar gaan we verder, met wie en waarom en waartoe? Roel in’t Veld reflecteert op een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’.
  (foto: Michell Zappa)
  14 september - Het feest richt zich op PO en VO, maar zonder rolmodellen uit HBO en WO zal het natuurlijk niet gaan. Daarom zullen rakettenbouwers van Inholland, voetbalrobots uit Eindhoven en een ‘wormenreactor’ uit Delft op ScienceMakers in de Gashouder op 23 september scholieren verbluffen.
  9 september - De TU/e en Tilburg University slaan de handen ineen voor het opzetten van een Graduate School in Den Bosch. Beide universiteiten, de gemeente en de provincie Noord-Brabant investeren samen €40 miljoen in het plan. De Graduate School maakt deel uit van een grotere impuls op het gebied van Big Data.
  26 augustus - Nu hij geen lid van de Raad van State meer is, kan Wim Deetman in alle openheid spreken. “Er is een enorme toename geweest van het aantal studenten, terwijl intussen de eisen werden opgeschroefd. Daar is een prestatie geleverd, dat heb ik in het bedrijfsleven zo niet gezien. En ook elders niet.”
  13 augustus - Hij zette het succesvolle Learning Lab en stond aan de basis van De Nederlandse School. De activiteiten van oud-LSVb-bestuurder dr. Thieu Besselink krijgen nu internationale erkenning. In Bonn zal Besselink in september de Leonardo Award in ontvangst nemen.
  7 augustus - Stel je maakt beleid en begint eerst eens met het dagelijks leven van de mensen waar dat voor bedoeld is. Dat is de ‘Jeugd Afdeling´ van de stad Helsinki gaan doen. “We decided to see how our work would change if we started with people’s lives,” vertelt directeur Tommi Laitio en trekt lessen voor ieder die beleid maakt en met jonge mensen werkt.
  6 augustus - “Students aren’t vessels to be filled with facts. And educators aren’t simply transmitters of information,” zegt minister Arne Duncan. “Technology is enhancing the crucial relationship between educators and learners. Teachers and students must be empowered as creators, not just consumers.”
  6 augustus - Tilburg University vormt haar bachelor Liberal Arts and Sciences om tot een University College. Dit zal op 1 september 2016 starten, zonder verhoogd collegegeld. Hans Adriaansens die dit onderwijsconcept in Nederland geïntroduceerd heeft, wordt voorzitter van de Raad van Advies.
  6 augustus - We hebben de morele verplichting elkaar te verwelkomen. Met die boodschap trapten onderzoekers in het veld van het hospitality-onderzoek af bij een meerdaags congres op Saxion. De wereld van hospitality gaat over veel meer dan wat er gebeurt in hotels en restaurants, zo bleek.