• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  285 artikelen  
  (foto: Fady Habib)
  15 december - Minister Bussemaker vindt “de gebundelde inzet” van zeven hogescholen voor de Associate Degree “veelbelovend.” Dit geeft “de doorstroom binnen het beroepsonderwijs nieuwe impulsen,” schrijft zij aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het position paper van de AD7 over de vorming van ‘community colleges’.
  (foto: Alberto G.)
  14 december - Vreemde ogen zijn echt gaan dwingen. Minister Bussemaker stelt vast dat het HBO serieus aan de slag is gegaan met het forse advies van Jan Anthonie Bruijn over examens, toetsing en kwaliteit van docenten die moeten toetsen en valideren.
  (foto: Ed Yourdon)
  14 december - Matching heeft HBO en WO een zinvol instrument gegeven om uitval te verminderen. Meer studenten komen op de juiste plek. “Een kleine groep besluit na de matchingsactiviteiten dat een opleiding toch niet goed bij hen past en verandert van studiekeuze”, blijkt uit UU-onderzoek.
  (foto: Christian Schnettelker)
  9 december - Het Nederlands onderwijs mag er zijn. OECD-chef Dirk van Damme heeft ondanks die mooie boodschap van Education at a Glance zorgen. Dat “axioma” van onderscheid tussen academisch en beroepsgericht bijvoorbeeld. “Nergens in de hele wereld wordt zo dogmatisch daaraan vastgehouden.”
  8 december - Bij het opzetten van universitycolleges heeft Hans Adriaansens altijd oog voor de architectuur. Het gebouw van een college moet zelf bijdragen aan de intensiteit en focus waarmee de studenten met elkaar en hun docenten hoger onderwijs maken en beleven. Zijn nieuwste initiatief gaat daarin wel heel ver.
  (foto: Roman Boed)
  7 december - De Rotterdam Academy maakt school. Zes andere hogescholen gaan dit model voor de Asscoaite Degree nu ook implementeren. Een Ad met eigen profiel en pedagogisch klimaat maakt volgens de VH de weg vrij voor de ontwikkeling van ‘community colleges’ binnen het hbo.
  4 december - Tijdens het #HBOdiscours van 7 december treden WO-voorman Karl Dittrich en OECD-expert Dirk van Damme op. Die blik vanuit de bevriende buitenwereld is een mooie afronding van het jubileum van 40 jaar HBO en VH. Maar wat gaan die twee op de agenda van de hogescholen zetten?
  3 december - Van de 28 koplopers in de vernieuwing van de verbinding van de zorg met het onderwijs zijn er drie van uit de Hogeschool Leiden. Daarin wordt onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van netwerkzorg voor dementerende ouderen en nieuwe leeromgevingen voor studenten in deze sector.
  1 december - Talen, buitenlandervaring, internationale inhoud en empathie zijn de bouwstenen van onderwijs dat voorbereidt op de toekomst. Jan Anthonie Bruijn kijkt vooruit naar het leraarschap in tijden van blended learning. “Zelf combineer ik ook patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap. Zo kan ik kennis toetsen in de praktijk.”
  (foto: David Goehring)
  30 november - De hogescholen geloven allerminst dat het voorstel van de VO-raad voor de invoering van ‘een maatwerkdiploma’ een betere voorbereiding en aansluiting op het hoger beroepsonderwijs zou helpen. De VH vreest dat met maatwerkdiploma’s selectie aan de poort onvermijdelijk wordt.
  (foto: bonny brown)
  18 november - Lectoren vinden dat zij nauwelijks betrokken werden bij de lerarenagenda van de Vereniging Hogescholen en komen nu met een eigen notitie. Het document van de VH noemen zij weinig concreet. Met hun eigen voorstellen willen zij verdiepende doordenking aanmoedigen.
  (foto: David Goehring)
  18 november - Het bevorderen van studiesucces is geen kwestie van “aan één of twee draadjes trekken”, zegt Windesheim-voorzitter Albert Cornelissen. Maatwerk leveren voor studenten lijkt de route. "Je ziet per opleiding heel verschillende dilemma’s."
  17 november - “Bestaande onderwijsmodellen blijven hun waarde behouden. De uitdaging is te zoeken naar de toegevoegde waarde van open education binnen de eigen onderwijscontext,” stelt UNESCO-hoogleraar Fred Mulder in het SURFnet Trendrapport Open en Online Onderwijs. Waar ligt die meerwaarde?
  13 november - Hobbyisme. Dat vindt de Onderwijsraad ten diepste van gedachten over een ‘maatwerkdiploma’. Het “brengt risico’s met zich mee voor de brede vorming, de toegang tot en doorstroom binnen het vervolgonderwijs, het waarborgen van gelijke kansen en de waarde van een diploma op de arbeidsmarkt.”
  (foto: Metropolico)
  3 november - De Hanzehogeschool wil vluchtelingen actief betrekken bij het Nederlands hoger onderwijs. Docenten zijn daar zelf mee aan de slag gegaan en ontwierpen de ‘Grotius Minor’. Die biedt de mogelijkheid Nederlands, Engels, interculturele vaardigheden en meer te studeren, om sneller en op hoog niveau in te burgeren.