• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  159 artikelen  
  16 oktober - Hoe moet het HBO er in 2025 uitzien? Frans van der Reep en Peter van den Heuvel (Inholland) schetsen de trends en ontwikkelingen en laten zien hoe het beroepsonderwijs ook in de toekomst relevant kan blijven. “Het HBO zal niet op moeten leiden voor banen, maar voor leven.”
  10 oktober - Prof. Paul Frissen is kritisch over het rapport van de Onderwijsraad over de uitvoering van het rapport-Dijsselbloem. Met name de impact van groeiende rol van de Inspectie steekt hem. “Dit betekent gewoon staatspedagogiek. De school is van de staat en u moet de pedagogiek tot uitvoer brengen”
  9 oktober - Jet Bussemaker heeft met haar ideaal van de HO-alumni als "competente rebellen" van de samenleving heel wat tongen en pennen los gemaakt. Maar hoe komt de minister eigenlijk aan dit pakkend beeld? Wie is haar inspirator?
  Aristoteles (foto: Tilemahos Efthimiadis)
  8 oktober - "'Meneer, bent u zelf gelukkig volgens de drie vormen van geluk van Aristoteles?' Die vraag stelde Aida mij in de kleine pauze op school. Tja, wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten.” Leraar filosofie bij Hyperion, Simon Verwer, gaat vandaag op het Lerarencongres de diepte in en het web op.
  (foto: Ramiro Ramirez)
  6 oktober - Met een manifest voor onderwijs en politiek wil het Sirius-programma zorgen dat ‘excellentieprogramma’s’ in het onderwijs echt bestendigd worden. Ook als het geld uit het aardgasgeld van het FES afloopt moet ons land immers naar het optimum blijven streven als kennisnatie.
  (foto: Rijksoverheid)
  2 oktober - Er is door de politiek nauwelijks iets gedaan met het rapport van commissie-Dijsselbloem. Dit blijkt uit onderzoek van de Onderwijsraad die onderzocht of deze parlementaire enquete tot structurele verandering van het onderwijsbeleid heeft geleid.
  1 oktober - “Waarom zouden we niet voorkomen dat over 7 jaar een parlementaire enquête plaatsvindt met de centrale vraag: ‘Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Nederland zo de boot heeft gemist?’” OU-hoogleraar Fred Mulder vergelijkt Obama’s krachtig beleid met ‘open education’ bij ons.
  (foto: Audio-luci)
  30 september - “Het opleidingsniveau van ons lerarenkorps daalt de laatste jaren dramatisch.” Dat stellen de initiatiefnemers van De Nederlandse School. Zij willen een beweging vormen die deze ‘spiraal omlaag’ moet doorbreken. “Inspirerend onderwijs begint bij de bron: betere leraren in de klas.”
  23 september - “We verliezen kostbare tijd met pleisters plakken. Een experiment hier, een pilot daar. Deze patiënt is daarvoor te ziek.” VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas wil een MBO vol ambitie en de durf studenten uit te dagen. Maar “het is niet klaar voor de moderne arbeidsmarkt. Het MBO is gebaseerd op het opleiden richting één specifiek beroep. Het systeem gaat uit van één baan voor het leven.”
  19 september - Een eenzijdige nadruk op ‘afrekenen’ op ‘meetbaarheid’ kan tot ontwikkelingen leiden, die het slechtste in de mens wakker roepen. VKO-voorman Dick Wijte vertelt over een wiskundeleraar in Georgia die geen kind achter mocht laten.
  (foto: fdecomite)
  17 september - “Het is de volgende industriële revolutie,” vertelt Ricardo Abdoel, de directeur van het Objexlab van Fontys. Niet alleen studenten Engineering gaan met de 3D-printers van het lab aan de slag, uiteindelijk moet iedereen er mee in aanraking komen.
  16 september - “Wij zitten niet in een crisis. We zitten in een nieuwe economische realiteit. En wij passen daar als land goed in! Daarom snak ik naar een onderwijsrevolutie.” FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming daagt op Prinsjesdag HBO en WO uit.
  (foto: Gideon Burton)
  9 september - Met de nieuwe Education of a Glance opent de OECD meteen de rijkste database ooit over onderwijsuitkomsten, beleid en effecten daarvan. “Better and more data result in better policies,” schrijft Dirk van Damme bij de presentatie daarvan.
  Tanja Jadnanansing op Denkende Doener tour
  9 september - Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA) gaat op ‘Denkende Doener tour’. Haar fiets is speciaal voor haar gemaakt door oud ROCvA-student Tweewielertechniek Salim Benamar. Op zijn maatwerk-vehikel gaat zij langs ondernemers en scholen in Amsterdam om onderwijs en werk aan elkaar te koppelen.
  4 september - Ze begon als operazangeres, werd directeur Onderwijs bij energiegigant BP en is nu CvB-lid in Cambridge. Jennifer Barnes wil vrouwen in het hoger onderwijs opporren alles te geven en mannen trouwens niet minder. “Be a geek!”