• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  108 artikelen  
  (foto: Munroe)
  19 mei - Gert Biesta gaat als wetenschappelijk adviseur bij Verus “mee denken met vragen rondom de kwaliteit van onderwijs. Of, zoals hij het formuleert, met vragen rondom góed onderwijs.” En dan “kan het niet alleen gaan om aan te leveren wat anderen willen, maar ook altijd om de vraag waar het onderwijs zelf voor dient te staan.”
  9 mei - “Leren is een persoonlijk proces. Ieder mens leert op zijn eigen manier, vanuit zijn eigen talenten en met een eigen doel voor ogen. Er is geen: ‘one size fits all’ in het onderwijs.” Daarom pleit Fontys-voorzitter Nienke Meijer voor meer maatwerk in het VO, ook in de diplomering.
  (foto: Erephas)
  9 mei - Er is veel uitval in het hoger onderwijs. Daar kunnen instellingen zelf nog veel aan doen, stellen consultants Mark Boersma, Harm Erbé en Melissa Frederik. “In het eerste jaar is er voor studenten weinig ruimte om te vallen en op te staan.” Hoe en wanneer ze vallen kan sleutel voor slimmere oplossingen zijn.
  (foto: PvdA)
  4 mei - “Mocht er meer nodig zijn, dan gaan we meer doen.” Diederik Samsom sluit extra maatregelen niet uit als blijkt dat het leenstelsel segregerende effecten heeft. “Er zijn binnen het onderwijs onderwerpen waarbij VVD en PvdA elkaar de tent uitvechten. Over het beleid van universiteiten en over selectie aan de poort.”
  21 april - Met de Wissenstag is ook een bijzonder Twents evenement verbonden op de Hannover Messe. Ruim 330 scholieren uit Twente gaan daar “een onvergetelijke inspiratiedag meemaken.” De UT en Saxion organiseren dit met partners in de regio om het enthousiasme voor tech-studies aan te wakkeren.
  (foto: Blake Patterson)
  15 april - “Het belangrijkste is dat jullie als opleiders moeten ophouden studenten te drillen in termen van ‘als jij iets doet, gebeurt er iets in de klas,’” stelt Tijl Rood, initiatefnemer van de iPadscholen. Dat vergt een andere aanpak van Pabo’s. “We moeten meer van verwonderen naar doen,” ziet Titia Brédee (iPabo).
  (foto: Bombardier)
  12 april - Het begon bij een groep Groningse studenten van de Minor Ondernemerschap en Management in Zorg en Welzijn. Hun zoektocht naar mogelijkheden om in multidisciplinaire groepjes te werken aan onderzoeksprojecten bij maatschappelijke organisaties mondt uit in het platform Match Your Talent.
  (foto: midnightcomm)
  12 april - “Leraren hadden een eigen cultuur, met referentiefiguren, met gezamenlijke symboliek ook. Die zijn ze kwijt.” De Franse filosoof Philippe Meirieu denkt na over pedagogiek en de intellectuele opdracht tot onthaasting, als verzet. Zijn boek daarover is nu vertaald en biedt veel stof tot dialoog en doordenking.
  (foto: Maryalena)
  11 april - Hogeschool Windesheim maakt zich er sterk voor dat iedere student zijn of haar talent ontplooit en een plek vindt in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. Studenten met een functiebeperking krijgen daar alle ruimte voor. “Het belangrijkst is een inclusieve organisatiecultuur,” zegt lector Sjiera de Vries.
  8 april - Wat kan het HBO leren van Nietzsche? Op 11 april gaat de discussie op De Haagse Hogeschool over het proefschrift van lector Henriëtta Joosten over dit onderwerp. Saxion-lector Ruud Welten doet alvast een voorzet. “Joosten laat zien hoe Nietzsche's filosofie een antigif is tegen de meetneurose van het huidige HBO.”
  (foto: Brian Gurolla)
  5 april - Het kabinet vraagt de organisatie die liever niet mee doet om “een procesvoorstel waarin de betrokkenheid van leraren wordt vergroot.” Waar komt deze manoeuvre vandaan en is dit een capitulatie of een redmiddel om Sander Dekkers plan overeind te houden via de Onderwijscoöperatie?
  (foto: bonny-brown)
  1 april - De Onderwijscoöperatie poogt zich weg te bewegen van de ontwikkeling van Onderwijs2032, nu sommige lerarenclubs in de contramine gaan. Dat zint vernieuwers onder de docenten allerminst. Mensen als René Kneyber, Simon Verwer, Jasper Rijpma en Jelmer Evers roepen op tot ‘blijven meedenken’.
  (foto: o5com)
  21 maart - Hoe wordt een regio een lerend gebied? Gelderland gaat dit met de HAN samen structureel uitwerken. Met een nieuwe samenwerkingsagenda willen zij “de economie, technische ontwikkelingen, de gezondheidszorg en het leefklimaat in de provincie naar een nog hoger plan tillen.”
  (foto: Loop oh)
  18 maart - Bij Stenden Hogeschool is op 17 maart de aftrap gegeven voor het ‘European Center for Evidence-based Mentoring’. Professor Jean Rhodes die in Boston de directeur is van de Amerikaanse evenknie van het centrum gaf samen met Klaas-Wybo van der Hoek het startschot. “Dit is een nieuwe fase in onze ontwikkeling.”
  16 maart - De Hanzehogeschool ligt op koers, maar ambitieuze doelstellingen vergen veel. Ook van docenten en dus wordt gekeken hoe de werkdruk beheersbaar kan blijven. “We moeten kijken hoe we zelf ons werk wat efficiënter kunnen doen,” zegt Rob Verhofstad. Hoe pak je dat aan en wat levert dat op?