• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  125 artikelen  
  26 juni - Dé marktplaats voor onderwijs worden, dat is de torenhoge ambitie die Coursera zich stelt. Directeur Daphne Koller was op de UvA om te vertellen hoe zij dat willen bereiken. “Voor veel mensen is vijftig dollar voor een certificaat natuurlijk vaak niet meer dan het bedrag voor een maaltijd in een restaurant.”
  (foto: Maarten Schuth, Conference Photography Amsterdam)
  25 juni - Excellentie en uitdaging zijn “prioriteit in heel de onderwijsketen”, zegt Tanja Jadnanansing en juist het MBO komt daarbij nu terecht vol in beeld. Leren van wat het HBO via ‘Sirius’ waarmaakt is daar essentieel en inspirerend. De Dag van de Excellentie bood ook haar voor het Kamerwerk de nodige lessen.
  (foto: hackNY.org)
  25 juni - "Het mooiste compliment dat we kregen is dat mensen zo weinig onderzoek in de nieuwe opleiding Business Studies terugzagen. Het zit er uiteraard in, maar volledig geïntegreerd en het is daarmee een vanzelfsprekendheid geworden," zegt Petra Biemans, lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap bij Inholland.
  Minister past OPCW-helm (foto: Maarten Schuth, Conference Photography Amsterdam)
  23 juni - Excellentie is breder en dieper geworteld geraakt in HBO en WO. Minister Bussemaker wil daarmee steviger door, nu nadrukkelijk ook in het MBO. “Dit is een onderwerp, daar mag je me altijd voor wakker maken,” zei ze op de Dag van de Excellentie 2014 bij de Nobelprijs voor de Vrede.
  (foto: Will Folsom)
  19 juni - Er moet een nieuwe benadering gevonden van wat rendement en studiesucces nu werkelijk inhouden. LKvV, LSVb en ISO komen daartoe met een eigen visie om dit tot stand te helpen brengen. “Rendementen volgen studiesucces maar de begrippen zijn niet vergelijkbaar.”
  (foto: Ianus)
  19 juni - In de Lerarenagenda vertelde minister Bussemaker dat zij met de ‘voorlopers’ onder de lerarenopleidingen wilde gaan werken, om de energie voor verdere kwaliteitsverbetering in de sector optimaal in te zetten. Wie zijn zij, wie doet wat en waar zit de expertise? Scoort uw universiteit of hogeschool hier ook?
  18 juni - “Ik durf te voorspellen dat Estland het nieuwe Finland wordt.” De reis van de Stichting van het Onderwijs naar Finland en Estland zet secretaris Patrick Banis aan het denken. Wat leren we van de teruggang bij de Finnen en de opgang van de Esten?
  (foto: Greeblie)
  18 juni - "Taal heeft niet alleen aandacht nodig in het vak Nederlands of bij de vreemde talen, maar overal in het onderwijs," zegt Inholland lector Rick de Graaff. In zijn lectorale rede op 25 juni en het symposium daarover pleit hij voor het beter benutten van de taaldiversiteit in de school om het onderwijs te verrijken.
  17 juni - Avans en HZ University of Applied Sciences hebben de primeur. Zij zullen begin volgend jaar de eerste HBO-MOOC ontwikkelen. Hun gezamenlijk Center of Expertise Biobased Economy wil in zes weken een online algemene introductie bieden in het vakgebied.
  16 juni - Exitgesprekken met MBO’ers rond hun diplomering blijken effectief voor succesvolle keuzes van vervolgstudies en -stappen. Vooral op de lagere MBO-niveaus en bij allochtone studenten blijkt de invloed van zulke reflectie op de onderwijsloopbaan aanzienlijk en motiverend, laat Maastrichts onderzoek zien.
  (foto: Alf van Beem)
  16 juni - Een wereldhaven als die van Rotterdam is een brandpunt van kennis en innovatie. Daarom moet deze op de agenda staan van het onderwijs. Na vier jaar samenwerking met het HBO gaan de haven en hogescholen daar nu nog sterker mee door, ook door docenten daar meer bij te betrekken.
  13 juni - De nieuwe wethouder voor onderwijs in Amsterdam, Simone Kukenheim (D66), vindt dat “excellente leerlingen beter verdienen” om hun talenten te ontplooien. Haar visie is in de aanloop naar ‘de Dag van de Excellentie’ op 20 juni eens te meer relevant. Discussieer die dag mee, bij de Nobelprijs voor de Vrede.
  (foto: Ianus)
  10 juni - Lector van het Jaar 2013 Marco Snoek (HvA) promoveert op de ontwikkeling van leiderschap onder docenten en hun impact op de school. “Basiselementen van leiderschap kunnen al in de curricula voor de initiële lerarenopleidingen een plek krijgen.”
  (foto: Christian Schnettelker)
  3 juni - Hoe hebben HBO en WO - en heel de onderwijsketen - blijvend baat bij de inspiratie door streven naar excellentie? Volgens Jet Bussemaker kan het “uitdagender worden door elkaar continu te prikkelen tot de hoogste kwaliteit.” Op de Dag van de Excellentie kunt u op 20 juni met elkaar en haar hierover de diepte in.
  3 juni - Veel docenten hebben "een grote mate van handelingsverlegenheid in hun relatie met 'allochtone' studenten." Machteld de Jong schreef als docent bij Inholland het boek ‘Diversiteit in het Hoger Onderwijs’ dat ze morgen uitreikt aan Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing.