• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  114 artikelen  
  6 juni - Leven lang leren is geen zaak voor mensen met HBO en WO achtergronden alleen. Besturenorganisatie Verus wijst de Onderwijsraad met enige nadruk op de versterking van socialisatie en persoonsvorming in met name ook het MBO.
  (foto: Michael Maggs)
  1 juni - Veel instellingen worstelen met de motivatie van hun studenten. Ook de OECD is er kritisch over. De ‘consumerende’ houding wordt gehekeld. Maar het kan anders, zoals zichtbaar werd toen een groep studenten van Hogeschool Leiden hun bestuursrechtproject gingen hacken.
  27 mei - De Twentse filosoof Peter-Paul Verbeek is niet alleen lid van de UNESCO Commission for Ethics of Science and Techniology, hij schrijft ook in 'de Ingenieur'. In dat KIVI-blad haalt hij uit naar de critici van Onderwijs2032 als BON. Hij hecht namelijk nogal aan "loodgieters met persoonsvorming."
  26 mei - “We kunnen van een project als dit heel veel leren.” Sander Dekker is onder de indruk van de aanpak in Zuid-Limburg van de Universiteit Maastricht samen met basisscholen uit de regio om gezonde voeding en beweging te stimuleren. Zo kan men samen het gezondheidsniveau van kinderen en ouders bevorderen.
  23 mei - De pilot van OCW met nieuwe vormen van HO-selectie krijgt een fikse tegenslag. De Leidse universiteit geeft er de brui aan. “Het laatste wat we willen is onze studenten in onzekerheid laten. Daar komt bij dat onze UR ernstig twijfelt aan het experiment. Daar luisteren we natuurlijk ook naar,” zegt rector Stolker.
  20 mei - Kinderen uit gezinnen met lagere inkomens hebben veel baat bij het verhogen van de leeftijd van schoolkeuze. Gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn promoveert in Rotterdam op beleid dat verschillen tussen arm en rijk helpt verminderen. HO-studiesucces en sterftekans worden er beide gunstig door beïnvloed.
  (foto: Munroe)
  19 mei - Gert Biesta gaat als wetenschappelijk adviseur bij Verus “mee denken met vragen rondom de kwaliteit van onderwijs. Of, zoals hij het formuleert, met vragen rondom góed onderwijs.” En dan “kan het niet alleen gaan om aan te leveren wat anderen willen, maar ook altijd om de vraag waar het onderwijs zelf voor dient te staan.”
  9 mei - “Leren is een persoonlijk proces. Ieder mens leert op zijn eigen manier, vanuit zijn eigen talenten en met een eigen doel voor ogen. Er is geen: ‘one size fits all’ in het onderwijs.” Daarom pleit Fontys-voorzitter Nienke Meijer voor meer maatwerk in het VO, ook in de diplomering.
  (foto: Erephas)
  9 mei - Er is veel uitval in het hoger onderwijs. Daar kunnen instellingen zelf nog veel aan doen, stellen consultants Mark Boersma, Harm Erbé en Melissa Frederik. “In het eerste jaar is er voor studenten weinig ruimte om te vallen en op te staan.” Hoe en wanneer ze vallen kan sleutel voor slimmere oplossingen zijn.
  (foto: PvdA)
  4 mei - “Mocht er meer nodig zijn, dan gaan we meer doen.” Diederik Samsom sluit extra maatregelen niet uit als blijkt dat het leenstelsel segregerende effecten heeft. “Er zijn binnen het onderwijs onderwerpen waarbij VVD en PvdA elkaar de tent uitvechten. Over het beleid van universiteiten en over selectie aan de poort.”
  21 april - Met de Wissenstag is ook een bijzonder Twents evenement verbonden op de Hannover Messe. Ruim 330 scholieren uit Twente gaan daar “een onvergetelijke inspiratiedag meemaken.” De UT en Saxion organiseren dit met partners in de regio om het enthousiasme voor tech-studies aan te wakkeren.
  (foto: Blake Patterson)
  15 april - “Het belangrijkste is dat jullie als opleiders moeten ophouden studenten te drillen in termen van ‘als jij iets doet, gebeurt er iets in de klas,’” stelt Tijl Rood, initiatefnemer van de iPadscholen. Dat vergt een andere aanpak van Pabo’s. “We moeten meer van verwonderen naar doen,” ziet Titia Brédee (iPabo).
  (foto: Bombardier)
  12 april - Het begon bij een groep Groningse studenten van de Minor Ondernemerschap en Management in Zorg en Welzijn. Hun zoektocht naar mogelijkheden om in multidisciplinaire groepjes te werken aan onderzoeksprojecten bij maatschappelijke organisaties mondt uit in het platform Match Your Talent.
  (foto: midnightcomm)
  12 april - “Leraren hadden een eigen cultuur, met referentiefiguren, met gezamenlijke symboliek ook. Die zijn ze kwijt.” De Franse filosoof Philippe Meirieu denkt na over pedagogiek en de intellectuele opdracht tot onthaasting, als verzet. Zijn boek daarover is nu vertaald en biedt veel stof tot dialoog en doordenking.
  (foto: Maryalena)
  11 april - Hogeschool Windesheim maakt zich er sterk voor dat iedere student zijn of haar talent ontplooit en een plek vindt in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. Studenten met een functiebeperking krijgen daar alle ruimte voor. “Het belangrijkst is een inclusieve organisatiecultuur,” zegt lector Sjiera de Vries.