• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  163 artikelen  
  (foto: Selena Marie)
  28 oktober - De sociale studies in het WO een talentprogramma voor jonge onderzoekers opzetten en hun huidige klinische masters selectief en tweejarig maken. Dat staat in het sectorplan Sociale Wetenschappen, waarin de toekomst van deze ‘solution generating sciences’ wordt verkend.
  27 oktober - Iedereen lijkt een mening te hebben over 21st century skills. Zelfs rijst de vraag of de LSVb ook niet zwicht voor 'de lobby rond deze gekkigheid.' Maar wat betekent het nu echt? vragen Tom Hoven en Eduard Schmidt zich af in aanloop naar hun symposium hierover.
  27 oktober - Dilma Roussef is herkozen. Nipt, maar toch. Dat betekent dat zij bij haar kennisbeleid meer zal moeten luisteren naar de sterk dynamische regio’s in haar land, waar zij niet sterk scoorde bij haar herverkiezing. Susana Menendez van De Haagse Hogeschool schreef haar al een brief ter aanmoediging.
  21 oktober - Een jaar na de start hebben 250.000 studenten wereldwijd een MOOC gedaan in Delft. Anka Mulder bekent eerlijk dat “we nooit hadden kunnen dromen dat er zulke aantallen bereikt zouden worden.” Het geheim? Online onderwijs biedt zowel LLL als grote flexibiliteit concrete kansen en maatwerk.
  16 oktober - Hoe moet het HBO er in 2025 uitzien? Frans van der Reep en Peter van den Heuvel (Inholland) schetsen de trends en ontwikkelingen en laten zien hoe het beroepsonderwijs ook in de toekomst relevant kan blijven. “Het HBO zal niet op moeten leiden voor banen, maar voor leven.”
  10 oktober - Prof. Paul Frissen is kritisch over het rapport van de Onderwijsraad over de uitvoering van het rapport-Dijsselbloem. Met name de impact van groeiende rol van de Inspectie steekt hem. “Dit betekent gewoon staatspedagogiek. De school is van de staat en u moet de pedagogiek tot uitvoer brengen”
  9 oktober - Jet Bussemaker heeft met haar ideaal van de HO-alumni als "competente rebellen" van de samenleving heel wat tongen en pennen los gemaakt. Maar hoe komt de minister eigenlijk aan dit pakkend beeld? Wie is haar inspirator?
  Aristoteles (foto: Tilemahos Efthimiadis)
  8 oktober - "'Meneer, bent u zelf gelukkig volgens de drie vormen van geluk van Aristoteles?' Die vraag stelde Aida mij in de kleine pauze op school. Tja, wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten.” Leraar filosofie bij Hyperion, Simon Verwer, gaat vandaag op het Lerarencongres de diepte in en het web op.
  (foto: Ramiro Ramirez)
  6 oktober - Met een manifest voor onderwijs en politiek wil het Sirius-programma zorgen dat ‘excellentieprogramma’s’ in het onderwijs echt bestendigd worden. Ook als het geld uit het aardgasgeld van het FES afloopt moet ons land immers naar het optimum blijven streven als kennisnatie.
  (foto: Rijksoverheid)
  2 oktober - Er is door de politiek nauwelijks iets gedaan met het rapport van commissie-Dijsselbloem. Dit blijkt uit onderzoek van de Onderwijsraad die onderzocht of deze parlementaire enquete tot structurele verandering van het onderwijsbeleid heeft geleid.
  1 oktober - “Waarom zouden we niet voorkomen dat over 7 jaar een parlementaire enquête plaatsvindt met de centrale vraag: ‘Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Nederland zo de boot heeft gemist?’” OU-hoogleraar Fred Mulder vergelijkt Obama’s krachtig beleid met ‘open education’ bij ons.
  (foto: Audio-luci)
  30 september - “Het opleidingsniveau van ons lerarenkorps daalt de laatste jaren dramatisch.” Dat stellen de initiatiefnemers van De Nederlandse School. Zij willen een beweging vormen die deze ‘spiraal omlaag’ moet doorbreken. “Inspirerend onderwijs begint bij de bron: betere leraren in de klas.”
  23 september - “We verliezen kostbare tijd met pleisters plakken. Een experiment hier, een pilot daar. Deze patiënt is daarvoor te ziek.” VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas wil een MBO vol ambitie en de durf studenten uit te dagen. Maar “het is niet klaar voor de moderne arbeidsmarkt. Het MBO is gebaseerd op het opleiden richting één specifiek beroep. Het systeem gaat uit van één baan voor het leven.”
  19 september - Een eenzijdige nadruk op ‘afrekenen’ op ‘meetbaarheid’ kan tot ontwikkelingen leiden, die het slechtste in de mens wakker roepen. VKO-voorman Dick Wijte vertelt over een wiskundeleraar in Georgia die geen kind achter mocht laten.
  (foto: fdecomite)
  17 september - “Het is de volgende industriële revolutie,” vertelt Ricardo Abdoel, de directeur van het Objexlab van Fontys. Niet alleen studenten Engineering gaan met de 3D-printers van het lab aan de slag, uiteindelijk moet iedereen er mee in aanraking komen.