• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  174 artikelen  
  De UB in Leuven (foto: Hahnerauge)
  19 november - De doordenking van de toekomst van borging in HBO en WO krijgt flinke impulsen uit Vlaanderen. Ann Demeulemeester (NVAO) voorziet zelfs een eind aan de accreditatie van opleidingen en Lucien Bollaert presenteert het handboek voor kwaliteitszorg dat vooral kwaliteitscultuur in HO wil voeden.
  17 november - MOOC-makers kunnen dan toch aan de slag. OCW en SURF openen vandaag de stimuleringsregeling voor open en online hoger onderwijs en dagen hoger onderwijs instellingen uit daarmee vernieuwing en hogere kwaliteit te realiseren. Daar is 2015-2018 jaarlijks € 1 mln voor beschikbaar.
  (foto: thoseguys119)
  13 november - Na het debat over de onderwijsbegroting en de stemmingen is het zeker: er komt een innovatiefonds voor leraren. Dit plan lijkt te passen in de tijdsgeest: de leraar wordt de baas van zijn eigen onderwijs. "Leraren, gefeliciteerd!" zeggen Kimon Moerbeek en Jurjen van den Berg van Kennisland.
  13 november - De hele discussie rond MOOCs is gebaat bij een ‘technopauze’. Met die boodschap wist Pedro de Bruyckere te prikkelen aan het slot van de SURF Onderwijsdagen. “Veel MOOCs zijn niet meer dan windowdressing, blijkt uit onderzoek.”
  (foto: Joint Forces Cyber Group)
  12 november - Betere toetsen, hogere leerprestaties en docenten ontlasten, dat waren de belangrijkste doelen van de projecten rond digitaal toetsen in HBO en WO. SURF laat positieve resultaten daarvan zien. “Uit de projecten blijkt dat de kwaliteit door samenwerking op verschillende manieren verbetert.”
  10 november - “Nederland heeft ‘goud’ in handen.” Siemens-topman Ab van der Touw ziet in het rapport ‘Dynamiek onderweg’ over de Centres of Expertise in het HBO “een heldere agenda”. Die moet nu dan “ook echt gebeuren!”
  7 november - Het rapport 'Dynamiek Onderweg' laat zien dat de Centers of expertise in het HBO en Centra voor innovatief vakmanschap in het MBO zich sterk ontwikkelen. Er zijn ruim 1300 bedrijven op allerlei manieren bij Centra betrokkenen en investeerden daar al €17 miljoen in. Het HBO scoort hier sterk, de MBO-ontwikkeling moet veel meer ruimte krijgen.
  (foto: Ianus)
  6 november - Prima idee, hopeloos doorgevoerd. Dat is de conclusie van een groep van acht Pabo’s over de toelatingseisen die per 2015-2016 worden gesteld. Blij met de toelatingstoets, maar ontevreden over het tempo waarin OCW die doorvoert. Juist zo leidt dit tot daling van de instroom en arbeidsmarkttekort.
  4 november - “De hele wereld kan meekijken en oordelen over het onderwijs dat in de MOOC wordt gegeven.” Bussemaker wil het HO opporren, maar haar departement voelt zich geremd in het krachtig uitzetten van de lijnen daarin, ondanks stevige steun vanuit de VVD op dit punt.
  (foto: Lucélia Ribero)
  3 november - “Een waardevolle bijdrage” waar OCW veel aan heeft, want “de ambities van de initiatiefnemers sluiten mooi aan op ons beleid.” Dat zeggen Bussemaker en Dekker over ‘Samen Leren’, het stuk van negen onderwijsvernieuwers samen met PvdA en VVD. Ze wachten nu op de concretisering van dit “gepassioneerd pleidooi.”
  (foto: Bert Kaufmann)
  29 oktober - De Universiteit Maastricht heeft dit jaar drie ‘universiteitshoogleraren’ met hun onderzoeksgroepen aangetrokken van elders. Daarmee is toponderzoek sterk geprofileerd. Gasthoofdredacteur Martin Paul kondigt als verrassing nu een vierde aan, een heel andere, heel ‘Humboldtiaans’.
  (foto: Selena Marie)
  28 oktober - De sociale studies in het WO een talentprogramma voor jonge onderzoekers opzetten en hun huidige klinische masters selectief en tweejarig maken. Dat staat in het sectorplan Sociale Wetenschappen, waarin de toekomst van deze ‘solution generating sciences’ wordt verkend.
  27 oktober - Iedereen lijkt een mening te hebben over 21st century skills. Zelfs rijst de vraag of de LSVb ook niet zwicht voor 'de lobby rond deze gekkigheid.' Maar wat betekent het nu echt? vragen Tom Hoven en Eduard Schmidt zich af in aanloop naar hun symposium hierover.
  27 oktober - Dilma Roussef is herkozen. Nipt, maar toch. Dat betekent dat zij bij haar kennisbeleid meer zal moeten luisteren naar de sterk dynamische regio’s in haar land, waar zij niet sterk scoorde bij haar herverkiezing. Susana Menendez van De Haagse Hogeschool schreef haar al een brief ter aanmoediging.
  21 oktober - Een jaar na de start hebben 250.000 studenten wereldwijd een MOOC gedaan in Delft. Anka Mulder bekent eerlijk dat “we nooit hadden kunnen dromen dat er zulke aantallen bereikt zouden worden.” Het geheim? Online onderwijs biedt zowel LLL als grote flexibiliteit concrete kansen en maatwerk.