• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  153 artikelen  
  20 juni - “Er is een kritische herbezinning op ons onderwijs nodig om daadwerkelijk bij te dragen aan gelijke kansen voor alle kinderen.” De Gelijke Kansen Agenda en Plan van Aanpak Toptalenten van het miniserie van onderwijs zijn twee tegenstrijdige beleidsmatige initiatieven, zo stelt Eddie Denessen in zijn oratie aan de Universiteit Leiden.
  (Foto: Patrick Kelly)
  30 mei - Bij het verbeteren van het onderwijs in het mbo komen allerlei tools voorbij maar het verbeteren van het leren zelf blijft vaak onderbelicht zien lectoren Frank de Jong (Aeres) en Marc Coenders (NHL). Zij pleiten voor een grondige innovatie van leren in het beroepsonderwijs.
  De deelnemers aan het Future Literacy Knowlab
  17 mei - Toen Loes Damhof (Hanzehogeschool Groningen) vorig jaar docent van het jaar werd, ontving zij de eerste Comeniusbeurs van €50.000. Ze wist gelijk wat ze met dat geld zou gaan doen. Vorige week presenteerde zij de resultaten van het ‘Futures Literacy Knowlab’ aan studenten, beleidsmakers in het onderwijs en OCW.
  De Oculus Rift (foto: Sergey Galyonkin)
  11 mei - Wie zorgen er voor vernieuwing in het onderwijs? Vorig jaar eerde SURF voor het eerst de bestuurder, adviseur en docent die daar het meeste aan bijdroegen. Op de Onderwijsdagen in november komt daar nu ook de ICT-professional bij.
  9 mei - Het vormgeven van nieuwe educatieve toepassingen vindt vooral buiten het onderwijs plaats door commerciële partijen. Dit remt eigenaarschap, betrokkenheid en innovatie in het onderwijsveld. Daarnaast constateert de Onderwijsraad dat studenten nog onvoldoende digitale bronnen op waarde kunnen schatten.
  Paul Beenen en Nynke Annema (foto: Tim Cardol)
  2 mei - Verandermanagers willen ze opleiden, voor beroepen die nog niet bestaan. Nynke Annema is student van de eerste lichting die de nieuwe masteropleiding Healthy Ageing Professional op de Hanzehogeschool doet. “Je creëert in feite je eigen baan.”
  (foto: Sebastiaan ter Burg)
  18 april - Vorig jaar onthulde de Hogeschool Rotterdam haar strategische agenda. Maar hoe geef je daar invulling aan? Winnie Sorgdrager en Farid Tabarki helpen de hogeschool daarmee. “De trend is momenteel decentralisering. We moeten dan kijken wat dat betekent voor de organisatie.”
  Thom de Graaf (foto: Radiant)
  10 april - “Als je realiseert dat het zestig jaar geleden onmogelijk was dat protestantse en katholieke pabo’s met elkaar samen zouden werken dan is dit nu wel een hele mooie samenwerking.” Thom de Graaf is enthousiast over een gezamenlijk onderzoeksprogramma van negen christelijke lerarenopleidingen.
  (foto: Chris Jobling)
  29 maart - Er is in het hbo eindelijk meer ruimte voor het ontwikkelen van professionele masters. Toch lijkt de sector nog terughoudend en kiezen vwo’ers steeds minder vaak voor het hbo. Dat is jammer, zegt Rob Verhofstad (Hanzehogeschool). Hij schetst hoe de professionele master zich moet positioneren om echt van waarde te zijn.
  (foto: Matt Brown)
  28 maart - Hoe om te gaan met de veranderingen in het hoger onderwijs? De manier waarop we leren gaat sterk veranderen. Dat werpt vragen op over de kwaliteitscontrole. Een open vraag over de waarborging van diploma’s in een tijd van digitaal leren. Naar aanleiding van een discussie in de Eerste Kamer vroeg ScienceGuide senator Jan Anthonie Bruijn om zijn visie.
  (Foto: Arenda Oomen)
  23 maart - Als het aan de commissie Van de Donk ligt komen de opbrengsten van het leenstelsel naast het onderwijs ook het onderzoek en valorisatie ten goede. Minister Bussemaker laat in een eerste reactie op ‘Van afvinken naar aanvonken’ weten dat de opbrengsten primair voor het verbeteren van het onderwijs bedoeld zijn.
  (foto: Takver)
  3 maart - De Gemeente Groningen, het Alfa-college, het Noorderpoort en de Hanzehogeschool slaan de handen ineen voor het organiseren van de inburgering, integratie en het onderwijs van vluchtelingen.
  17 februari - Gelijke kansen in Nederlands onderwijs staan onder druk. Kinderen van lager opgeleide ouders hebben niet dezelfde 'onderwijskansen' als kinderen van hoogopgeleiden, en de codes van thuis, school en de straat kunnen botsen. De VU, OCW, MBO College West, Munduscollege en El Kadisia bundelen daarom de krachten voor gelijke kansen.
  9 februari - Minister Bussemaker maakt werk van het vrij beschikbaar maken van leermaterialen. Maar hoe zorg je ervoor dat het gebruik van open educational resources gemeengoed wordt? Onderzoek van het lectoraat OER van Fontys Hogeschool ICT biedt inzichten.
  (foto: David Goehring)
  8 februari - Met de roep om meer flexibiliteit en Leven Lang Leren in het hoger onderwijs neemt ook de vraag naar microcredentialing toe. Zijn Open Badges hiervoor de oplossing? “Wij zeggen tegen onze studenten: je studeert acht keer af tijdens je opleiding,” vertelt Robert Bouwhuis (Hogeschool Rotterdam).