• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  128 artikelen  
  Gerry Geitz bij de inauguratie (foto: Stenden)
  5 december - “Leren en onderwijzen kent veel ‘ervaringsdeskundigen’ en het maatschappelijk, economisch en politiek belang is groot.” Gerry Geitz (Stenden) wil, als lector duurzame concepten in probleemgestuurd onderwijs, met onderzoek het fundament bieden voor de evaluatie van leren in het HBO.
  (foto: HAN)
  29 november - Internationale erkenning voor onderzoek van de HAN naar vraaggestuurd leren. Docent-onderzoeker Harry Stokhof heeft de Best Research and Practice Award 2016 gewonnen. “Vraaggestuurd leren is een hot item in onderwijsland. Iedereen wil een beroep doen op de nieuwsgierigheid van leerlingen.”
  (foto: FacemePLS)
  29 november - Hoe geef je praktijkgericht onderzoek een plek in het onderwijs op het HBO? Bij het Instituut voor de Gebouwde Omgeving van Hogeschool Rotterdam vindt dit plaats in zogeheten proeftuinen. Marlies van der Wee onderzoekt hoe het onderwijs daar wordt vormgegeven.
  De winnaars op de Onderzoeksparade
  22 november - Welke nieuwe manieren zijn er te bedenken om leerlingen een dode taal als Latijn te leren lezen en hoe geef je leerlingen autonomie over hun leerproces? Twee Windesheim-studenten ontwikkelden daartoe nieuwe methodieken en werden daarvoor bekroond op de Onderzoeksparade.
  (foto: Roman Boed)
  11 november - Het Instituut Commercieel Management van Hogeschool Rotterdam voerde verschillende maatregelen in om studiesucces te verhogen. Onderwijsgemeenschappen met de nadruk op academische en persoonlijke binding tussen studenten onderling, docenten en de opleiding. Dat blijkt te werken.
  9 november - “Het moet de normaalste zaak van de wereld worden.” Op de SURF Onderwijsdagen kondigde Bussemaker nogmaals aan dat het budget voor de stimuleringsregeling open en online onderwijs in 2018 verder omhoog gaat. Het vrij delen van onderwijsmaterialen moet de standaard worden.
  (foto: Sergey Galyonkin)
  7 november - Wat zijn de belangrijkste technologische trends voor het HO. Het SURFnet Trendrapport 2016 identificeert er dertien variërend van gamification tot learning analytics en digitaal toetsen. “als deze technologieën worden geïntegreerd, kunnen de gevolgen voor het onderwijssysteem verstrekkend zijn.”
  18 oktober - Onder impuls van het Techniekpact wordt aandacht voor wetenschap en techniek in het onderwijs meer en meer op de agenda gezet. Maar hoe pas je dat op een goede manier in in het curriculum? Op Fontys kunnen directies in leidinggevenden hier op 1 november mee aan de slag.
  4 oktober - Inholland Alkmaar en zeven regionale technasia hebben een convenant ondertekend om de komende jaren intensief samen te werken. Doel is om meer jongeren te interesseren voor een bètastudie en om de overgang tussen voortgezet en hoger onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten.
  19 september - De UTwente, TU Eindhoven en TU Delft gaan samenwerken met Stichting Technasium. De TU’s moeten gaan voorzien in het opleiden van eerstegraads docenten voor het nieuwe Technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O).
  (foto: Wonderlane)
  1 september - “De sleutel is in handen van docententeams, al het overige is daar dienstbaar aan.” Die boodschap presenteerde het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam bij de jaaropening. Maar wat betekent dat concreet?
  (foto: World Economic Forum)
  22 augustus - Vier jaar geleden was de MOOC-hype op zijn hoogtepunt. Veel van de pioniers van toen nemen nu afscheid van de online onderwijsplatforms. Zo ook Coursera-oprichter Daphne Koller. “As I turn the bulk of my attention to a new challenge, I can do so knowing that Coursera has matured into a robust company.”
  (foto: Cyron)
  4 augustus - Omdat de kosten van particuliere pilotenopleidingen enorm hoog zijn, gaat OCW samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verkennen of het mogelijk is of de HvA en de Hanzehogeschool ook een pilotenopleiding kunnen verzorgen. Dit op aandringen van Jacques Monasch (PvdA).
  18 juli - “De conclusies in het CPB-rapport zijn door sommige commentatoren slordig geïnterpreteerd.” Dat het CPB voor vroege selectie is in het onderwijs is volgens de auteurs van het rapport ‘Kansrijk onderwijsbeleid’ een groot misverstand. Zij reageren op de kritiek dat dit rapport pleit voor vroege selectie in het onderwijs.
  5 juli - Open Access was een speerpunt in het wetenschapsbeleid van het Nederlands voorzitterschap van de EU. Opvallend genoeg krijgt het opleiden van wetenschappers van de toekomst daarbij nauwelijks aandacht. Wat betekent Open Access voor het onderwijs, vragen twee UU-studenten zich af.