• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  181 artikelen  
  (foto: AHK)
  27 november - Jet de Ranitz liep al een paar weken rond bij Inholland. “Studenten van Inholland zijn, denk ik, anders. In het kunstonderwijs weten mensen vaak heel goed wat ze willen. Hier zit veel meer variatie in studiekeuze en achtergrond. En ook in de mate waarin ze overtuigd zijn van de studiekeuze die ze hebben gemaakt.”
  (foto: FaceMePLS)
  26 november - Net als een conservatorium, designbureau of game-studio zou elke school zijn ‘creatief directeur’ moeten hebben. Eke Rebergen en Simon Verwer van de ‘Denkfiguren’ bepleiten zo’n “directielid dat verantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit op de school – niet vanuit bestuurlijk oogpunt, maar vanuit creatief oogpunt.”
  26 november - “De manier waarop wij scholen inrichten is gebaseerd op de negentiende eeuw.” Maurice de Hond verdedigt bij de iPabo zijn iPadscholen tegenover behoorlijk kritische docenten in spe. “Het kind is als een raket. Mijn dochter moet niet op 2014 voorbereid worden, maar op 2030. ”
  (foto: Josje Deekens)
  25 november - “Als we willen dat hogescholen zich tot regionale kenniscentra ontwikkelen, moeten ze daartoe ook de instrumenten hebben,” zegt Geert ten Dam van de Onderwijsraad. “Er zijn nog zorgpunten. Zo is niet iedere HBO-opleiding verbonden met onderzoek en heeft de scholing van docenten nog nadrukkelijk aandacht nodig.”
  (foto: Thinkpublic)
  25 november - De Onderwijsraad vindt het nodig dat de verbindingen tussen de drie kerntaken van het hoger beroepsonderwijs - onderwijs, onderzoek en innovatie van het beroepenveld - worden versterkt. Minister Bussemaker legt zelf de volle nadruk op het onderwijs in het HBO.
  24 november - “Wat in Nederland interessant is, vind ik, is die variëteit binnen het hoger onderwijs. Hier gaat het om het streven naar de juiste student op de juiste plaats, zowel in het MBO, het HBO als het WO. Ik noem bewust het MBO daarbij, want dat is ook erg belangrijk als deel van het bestel dat talenten kweekt,” zegt HO-tour-gastheer Martin Paul.
  21 november - Of het nu met je mobiel stemmen tijdens hoorcolleges is, of het gebruik van Google Glass bij onderzoek van bewegingswetenschappers, de invloed op het hoger onderwijs is duidelijk zichtbaar. “Mijn drijfveer is een bijdrage, als is het maar 0,5%, leveren aan de succeskansen van het toproeien.”
  De UB in Leuven (foto: Hahnerauge)
  19 november - De doordenking van de toekomst van borging in HBO en WO krijgt flinke impulsen uit Vlaanderen. Ann Demeulemeester (NVAO) voorziet zelfs een eind aan de accreditatie van opleidingen en Lucien Bollaert presenteert het handboek voor kwaliteitszorg dat vooral kwaliteitscultuur in HO wil voeden.
  17 november - MOOC-makers kunnen dan toch aan de slag. OCW en SURF openen vandaag de stimuleringsregeling voor open en online hoger onderwijs en dagen hoger onderwijs instellingen uit daarmee vernieuwing en hogere kwaliteit te realiseren. Daar is 2015-2018 jaarlijks € 1 mln voor beschikbaar.
  (foto: thoseguys119)
  13 november - Na het debat over de onderwijsbegroting en de stemmingen is het zeker: er komt een innovatiefonds voor leraren. Dit plan lijkt te passen in de tijdsgeest: de leraar wordt de baas van zijn eigen onderwijs. "Leraren, gefeliciteerd!" zeggen Kimon Moerbeek en Jurjen van den Berg van Kennisland.
  13 november - De hele discussie rond MOOCs is gebaat bij een ‘technopauze’. Met die boodschap wist Pedro de Bruyckere te prikkelen aan het slot van de SURF Onderwijsdagen. “Veel MOOCs zijn niet meer dan windowdressing, blijkt uit onderzoek.”
  (foto: Joint Forces Cyber Group)
  12 november - Betere toetsen, hogere leerprestaties en docenten ontlasten, dat waren de belangrijkste doelen van de projecten rond digitaal toetsen in HBO en WO. SURF laat positieve resultaten daarvan zien. “Uit de projecten blijkt dat de kwaliteit door samenwerking op verschillende manieren verbetert.”
  10 november - “Nederland heeft ‘goud’ in handen.” Siemens-topman Ab van der Touw ziet in het rapport ‘Dynamiek onderweg’ over de Centres of Expertise in het HBO “een heldere agenda”. Die moet nu dan “ook echt gebeuren!”
  7 november - Het rapport 'Dynamiek Onderweg' laat zien dat de Centers of expertise in het HBO en Centra voor innovatief vakmanschap in het MBO zich sterk ontwikkelen. Er zijn ruim 1300 bedrijven op allerlei manieren bij Centra betrokkenen en investeerden daar al €17 miljoen in. Het HBO scoort hier sterk, de MBO-ontwikkeling moet veel meer ruimte krijgen.
  (foto: Ianus)
  6 november - Prima idee, hopeloos doorgevoerd. Dat is de conclusie van een groep van acht Pabo’s over de toelatingseisen die per 2015-2016 worden gesteld. Blij met de toelatingstoets, maar ontevreden over het tempo waarin OCW die doorvoert. Juist zo leidt dit tot daling van de instroom en arbeidsmarkttekort.