• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  216 artikelen  
  15 april - Kans op werk op niveau ligt voor het oprapen voor wie onderwijsopleidingen in het HBO volgen en voor natuur en techniek in het WO. Het Onderwijsverslag 2014 laat tegelijk zien dat de HBO’ers uit ‘gedrag en maatschappij’ zeer slecht scoren en de technici uit het HBO moeten oppassen.
  9 april - Tablets in de klas hebben maar een beperkt effect op de motivatie van leerlingen, zo blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut van de UvA. Het verwachte effect op motivatie blijkt slechts bij één van de vier onderzochte applicaties daadwerkelijk op te treden.
  27 maart - Alleen Nederlanders konden in het HO “contacturen zonder contact met een docent” bedenken. Frits van Oostrom bepleit een herstel van “het echte DNA van kwaliteit en autonomie.”
  26 maart - De voorzet van VO-Raad voorzitter Rosenmöller over maatwerkexamens en diploma’s op verschillende niveaus roept bij onderwijsexperts déjà vu gevoelens op. En inderdaad, zijn gedachten zijn tien jaar oud en stammen van het Innovatieplatform van premier Balkenende.
  (foto: Seth Sawyers)
  26 maart - "Als we niks doen moeten we, onze indrukwekkende onderwijstraditie ten spijt, straks terugvallen op Poolse leraren wiskunde." Minister Bussemaker gaat een rondgang maken langs de lerarenopleidingen om focus en prioriteiten voor de toekomst samen uit te diepen.
  (foto: Cikgu Brian)
  25 maart - “We weten nog niet zo goed wat die belofte precies gaat inhouden,” zegt Christien Bok, programmamanager ICT en onderwijs van SURF over hoe digitalisering en online het onderwijs gaan transformeren. “Wat we willen bestaat nog niet. Misschien zitten we wel in een interbellum.”
  23 maart - Hoe moet de HAN er in de toekomst uit zien? Dat was de inzet van een door de hogeschool uitgeschreven essaywedstrijd. Onderzoeker René Bakker en docent Roy van Dalm winnen de eerste prijs met hun pleidooi voor een Triple A University of Applied Sciences waar ‘aangepast, aantrekkelijk en aanstekelijk’ de sleutelwoorden zijn.
  (foto: Blake Patterson)
  23 maart - De Onderwijs Innovatie Groep (OIG) en het Welten-instituut van de Open Universiteit gaan met de HAN onderzoek verrichten naar de effecten van de ‘Steve Jobs scholen’, ook wel bekend als de iPadscholen.
  17 maart - De lelijkste straat van het land wordt de Knowledge Mile. Een coalitie met NS, KPN, Rabobank Amsterdam, Gemeente Amsterdam, HvA, AHK en Inholland gaat de Wibautstraat in de hoofdstad transformeren. Bell Labs stapt ook in.
  (foto: Wikimedia commons)
  16 maart - Het onderzoek van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek aan de HAS Hogeschool heeft een wel zeer zuinig beeld opgeleverd van de wijze waarop men daar borging van kwaliteit organiseert. Zelfs de notities ter verbetering “ ontberen soms nog diepgang en vaak samenhang.”
  (foto: M.M. Minderhoud)
  12 maart - De onlangs naar Harvard en China vertrokken Marijk van der Wende wordt vanaf september de Dean of Graduate Studies van de UU. De voormalige AUC-dean wordt verantwoordelijk voor de herziening van de masteropleidingen in Utrecht.
  10 maart - Hoe vinden MBO’ers hun weg? Die vraag is voor het hoger onderwijs zeker zo belangrijk als voor de ROC’s. Welke studenten hebben meer moeite daarmee dan anderen en waarom? In het proefschrift van Pieter Baay over het School2Work project wordt dit uitgewerkt.
  9 maart - Deze week is het voor de vier keer de Open Education Week. In Nederland besteedt SURFnet aandacht hieraan door iedere dag, uiteraard online, een lunchlezing te voorzien van Nederlandse experts op het gebied van MOOCs, Open Educational Resources en auteursrechten.
  9 maart - Voor onderwijsopleidingen heeft de Leidse universiteit een belangrijk nieuw inzicht. Kinderen met een oudere broer of zus zijn op 3-jarige leeftijd verder in hun sociale ontwikkeling dan de oudste kinderen op deze leeftijd, concludeert promovenda Sheila van Berkel.
  24 februari - 40 jaar HBO-raad betekent ook in de tijd balanceren tussen 20th century en 21st century skills. Ad de Graaf kijkt daarom liever vooruit naar #hbo2025 en biedt de HO-tour van Jet Bussemaker vast een samenhangend pleidooi met wegwijzers naar die toekomst in “een reis langs zeven boeken.”