• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  118 artikelen  
  (foto: Wonderlane)
  1 september - “De sleutel is in handen van docententeams, al het overige is daar dienstbaar aan.” Die boodschap presenteerde het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam bij de jaaropening. Maar wat betekent dat concreet?
  (foto: World Economic Forum)
  22 augustus - Vier jaar geleden was de MOOC-hype op zijn hoogtepunt. Veel van de pioniers van toen nemen nu afscheid van de online onderwijsplatforms. Zo ook Coursera-oprichter Daphne Koller. “As I turn the bulk of my attention to a new challenge, I can do so knowing that Coursera has matured into a robust company.”
  (foto: Cyron)
  4 augustus - Omdat de kosten van particuliere pilotenopleidingen enorm hoog zijn, gaat OCW samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verkennen of het mogelijk is of de HvA en de Hanzehogeschool ook een pilotenopleiding kunnen verzorgen. Dit op aandringen van Jacques Monasch (PvdA).
  18 juli - “De conclusies in het CPB-rapport zijn door sommige commentatoren slordig geïnterpreteerd.” Dat het CPB voor vroege selectie is in het onderwijs is volgens de auteurs van het rapport ‘Kansrijk onderwijsbeleid’ een groot misverstand. Zij reageren op de kritiek dat dit rapport pleit voor vroege selectie in het onderwijs.
  5 juli - Open Access was een speerpunt in het wetenschapsbeleid van het Nederlands voorzitterschap van de EU. Opvallend genoeg krijgt het opleiden van wetenschappers van de toekomst daarbij nauwelijks aandacht. Wat betekent Open Access voor het onderwijs, vragen twee UU-studenten zich af.
  1 juli - Om de ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan moeten docenten anders opgeleid worden en moet er meer aandacht komen voor verschillen in de klas. Ook moet 30% van de lerarenteams in het PO academisch geschoold zijn. Dit staat in de intiatiefnota die de PvdA naar de Kamer heeft gestuurd.
  (foto: FaceMePLS)
  1 juli - Vorige week tekenden 13 kennisinstellingen en twee overheden het Hoger- Onderwijsakkoord Friesland. Jouke de Vries is vanuit de RUG decaan van de Campus Fryslân, actief betrokken bij de stappen die worden gezet. “Emancipatie van de regio’s wordt steeds belangrijker.”
  27 juni - Het Techniekpact en Zorgpact bieden actuele lessen en voorbeelden voor onderwijsinnovatie in MBO, HBO en WO. “Logoloos leren samenwerken is het nieuwe paradigma,” zegt Doekle Terpstra. De meer dan 115 CoE’s en Civ’s laten inmiddels zien dat hier veel dynamiek uit voort komt.
  (foto: Lloyd Morgan)
  24 juni - Ongelijkheid in het onderwijs is een internationale ontwikkeling, minister Bussemaker zegt dat zij die trend niet kan stoppen, maar ze wil hem wel tegenhouden hier in Nederland. Maar dan moeten volgens haar wel alle bestuurders en koepels over hun eigen schaduw durven stappen.
  Deelnemers in discussie bij UtrechtInc
  23 juni - Innovatie in het onderwijs gaat te langzaam. Met die stelling trapte Jorg Kop, directeur van incubator UtrechInc een middag af waar nieuwe onderwijs-startups in gesprek gingen met hogescholen en universiteiten. “Je hebt een vrijplaats nodig om dit soort innovaties de ruimte te geven.”
  De eerste lichting docenten van de leergang
  23 juni - Hoe geef je docenten in het HBO de juiste handvatten voor het doen van praktijkgericht onderzoek? Vanuit die vraag zijn vier hogescholen en University College Leuven Limburg vorig jaar gestart met een leergang. Deze week ontvingen de eerste deelnemers hun certificaat.
  17 juni - Op je smartphone pathologisch onderzoek doen of thuis je zangoefeningen doen en opnemen. ICT kan studenten op veel manieren helpen in hun studie. Het inpassen van dat soort innovaties in het onderwijs is een uitdaging met verrassende obstakels.
  (foto: Ed Yourdon)
  16 juni - Met de professionele master moet het HBO inspelen op de vragen uit de samenleving. Met het ‘Actieplan Professionele Masters’ willen hogescholen gezamenlijk inzetten op verdubbeling van het aantal masterstudenten en gestructureerde uitbouw van het masteraanbod.
  13 juni - De prestatieafspraken van de HAN met haar omgeving en stakeholders zijn “een prima voorzet”, zegt Frans van Vught van de Review Commissie Hoger Onderwijs. Voor het WO lijkt hem dit minder geschikt, echter.
  (foto: Klaas Vermaas)
  10 juni - 35 talentvolle leerlingen uit Den Haag krijgen in de Schilderswijk University kans om op hun zaterdagen hun kennis verder uit te breiden. Afgelopen weekend brachten de leerlingen een bezoek aan de TU Delft.