• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  81 artikelen  
  7 maart - MOOC-platform edX past z’n organisatiestructuur aan om ook niet-universiteiten bij te laten dragen aan een breed palet van open leermaterialen. Onder meer het Internationaal Monetair Fonds en het OpenCourseWare Consortium gaan met edX de samenwerking aan.
  (foto: CollegeDegrees360)
  5 maart - “Wij staren ons niet blind op MOOCs.” Wel is Anka Mulder van de TU Delft blij dat dit fenomeen open education in een stroomversnelling heeft gebracht. “Wat we nu willen is online education echt academische inbedding bieden.”
  (foto: Allesio Milan)
  4 maart - Het kabinet acht de analyses van het WRR-advies geen reden tot extra inspanning. Dat is opvallend, want opsteller prof. Peter van Lieshout maant onder meer dat “universiteiten als instellingen nauwelijks te handhaven zijn” en voorziet ingrijpende veranderingen in het kennislandschap.
  3 maart - Overgangen in het onderwijs verlopen niet soepel genoeg. Uitval en het vele wisselen door studenten zijn hiervoor signalen. Daarom moet meer samengewerkt worden tussen onderwijssectoren en er moet meer aandacht zijn voor associate degrees, stelt de Onderwijsraad.
  (foto: The Akermarks)
  28 februari - “Het onderwijs lijkt nog sterk op een leerfabriek in plaats van een inspirerende leeromgeving, is sterk locatie-gebonden, met vaste tijden en met vaste jaarschema’s.” De LSVb wil dat het kabinet toch werk maakt van het WRR-advies vanwege de "gatenkaas" en het "slagveld" bij levenlangleren.
  (foto: Thinkpublic)
  27 februari - Nederland moet het “nog meer dan voorheen” hebben van kennis die vertaald wordt in “slimme, pragmatische toepassingen.” Bussemaker trekt met haar collega's conclusies uit het WRR-advies ‘Lerende economie’. “Streven naar consensus mag geen keurslijf zijn.” Sterker nog: “uitdagers van de status quo moeten de kans krijgen."
  27 februari - Anka Mulder krijgt de Leadership Award van het wereldwijde OpenCourseWare Consortium. De Delftse TU-bestuurder was de eerste voorzitter van dit wereldwijde HO-verband die van buiten Amerika kwam.
  (foto: Images of Money)
  24 februari - D66 wil door investeringen te verschuiven meer geld vrijmaken voor onderwijs. Zowel in Europa als binnen het C3-akkoord met VVD en PvdA wordt hiermee in internationalisering extra geld gestoken. Ook onderwijsonderzoek krijgt een impuls.
  (foto: Aranjuez1404)
  19 februari - Minister Bussemaker ziet een positieve trend bij de HO-prestatieafspraken, maar “de wereld heeft niet stilgestaan.” Zij erkent dat “het regeerakkoord een aantal bezuinigingen [kende] die niet waren voorzien in het hoofdlijnenakkoord.” Zij ondersteunt de studenten in hun visie op een betere balans in de ambities.
  (foto: Faramarz Hashemi)
  19 februari - In Europa zijn er steeds meer deeltijdstudenten, maar in Nederland halveerde deze groep in tien jaar. Daarom introduceert de LSVb de flexstudent. Iemand die baas is van zijn eigen rooster, ook digitaal les kan krijgen en een pakket volgt dat rekening houdt met eerder verworven competenties.
  13 februari - “Ik zie in het HBO in het komende jaar nog geen MOOC ontwikkeld worden.” Het was prudentie troef bij de kansen voor online onderwijs tijdens het #HBOdiscours. Is dat wijsheid of pakken hogescholen de handschoen liever niet op en blijft het bij kleinschalige docenteninitiatieven?
  13 februari - OCW herschikt ruim €80 miljoen in de eigen begroting om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Het geld gaat naar initiatieven die het onderwijs op de Pabo's en lerarenopleidingen beter doen aansluiten op de beroepspraktijk.
  11 februari - Stanford wordt gezien als één van de plekken waar de MOOC echt tot wasdom is gekomen. Toch klinken er niet enkel positieve geluiden vanuit de Californische universiteit. Stanford-president John Hennessy stelt nu zelfs dat de MOOC op twee punten tekort schiet: ‘massaliteit’ en ‘openheid’.
  (foto: audio-luci)
  10 februari - Rector, schoolhoofd, het zijn banen voor gedreven mensen. Maar wereldwijd staan zij onder druk. Grote tekorten, veel vacatures en moeizame omstandigheden blijken uit een nieuwe studie.
  (foto: hoyasmeg)
  5 februari - Hoe maak je wetenschap begrijpelijk voor scholieren uit de bovenbouw? Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit lukt dit en maakt het zelfs heel aantrekkelijk. Leerlingen en docenten worden zo dolenthousiast van filosofie, hersenwetenschap en zelfs deeltjesfysica.