• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  95 artikelen  
  (foto: Loop oh)
  18 maart - Bij Stenden Hogeschool is op 17 maart de aftrap gegeven voor het ‘European Center for Evidence-based Mentoring’. Professor Jean Rhodes die in Boston de directeur is van de Amerikaanse evenknie van het centrum gaf samen met Klaas-Wybo van der Hoek het startschot. “Dit is een nieuwe fase in onze ontwikkeling.”
  16 maart - De Hanzehogeschool ligt op koers, maar ambitieuze doelstellingen vergen veel. Ook van docenten en dus wordt gekeken hoe de werkdruk beheersbaar kan blijven. “We moeten kijken hoe we zelf ons werk wat efficiënter kunnen doen,” zegt Rob Verhofstad. Hoe pak je dat aan en wat levert dat op?
  (foto: Navy Page)
  11 maart - “Of het de sleutel is tot onderwijs op maat, moet de tijd uitwijzen, maar er is genoeg aanleiding om te experimenteren.” SURFnet ziet potentie in het gebruik van learning analytics en moedigt docenten in het hoger onderwijs zelf aan de slag te gaan.
  10 maart - Je kunt bij het analyseren van HO-internationalisering naar de toekomst van de wereldwijde kenniseconomie kijken, maar ook heel goed naar een rijk verleden. Het boek ‘Grand Tour for beginners’ van Klaas-Wybo van der Hoek van Stenden waagt allebei.
  (foto: Josje Deekens)
  9 maart - Zijn jongeren voldoende voorbereid op de toekomst? “Het antwoord is onomwonden: nee,” zegt prof. Geert ten Dam, nieuw SER-Kroonlid. “De tijd ligt achter ons dat je met zeventien jaar je boekentas aan de vlaggenmast hing en dacht: ‘zó, dat hebben we gehad’.”
  8 maart - De hoeveelheid open en online onderwijsmateriaal groeit fors. Dat biedt dus veel kansen voor het hoger onderwijs, maar om deze optimaal te kunnen benutten moet er verandering komen in de huidige wettelijke kaders. Die zijn erg gefragmenteerd en dat helpt niet erg, laat een SURFnet verkenning zien.
  7 maart - Oud-HU voorzitter Geri Bonhof leidt het ontwerpteam2032. “De unieke combinatie van expertise en ervaring, maakt dat ik er alle vertrouwen in heb dat Geri de uitdagende opdracht tot een goed einde zal weten te brengen,” zegt Sander Dekker tegen de Kamer.
  4 maart - Hij was lector bij Saxion en trekt nu als gedeputeerde het economisch beleid van Gelderland. Michiel Scheffer jaagt daarbij het nieuwe Techniekpact Smart & Sustainable aan om “onderwijs en arbeidsmarkt meer en beter met elkaar te verknopen. En zo manieren te vinden om mensen om te scholen of langer met plezier aan het werk te houden.”
  (foto: Cikgu Brian)
  4 maart - Over MOOCs en Open Education is in HBO en WO volop gepraat en plannen voor toekomst zijn niet van de lucht. Maar wat is eigenlijk de concrete stand van de ontwikkeling en toepassing? Het lectoraat Open Educational Resources van Fontys geeft enkele feitelijke inzichten daarvan.
  (foto: opensourceway)
  3 maart - Sander van den Eijnden begon deze week als voorzitter van de Hogeschool Leiden, maar leidde jarenlang de Open Universiteit. In dit essay blikt hij terug én kijkt vooruit. “Als de OU zich beperkt en specialiseert heeft ze voldoende schaal en massa om zich te blijven ontwikkelen als hoogwaardige, gespecialiseerde universiteit.”
  10 februari - “Veel discussies gaan ten onder in digitaal denken. Als je voor Bildung pleit, word je geacht tegen vaardigheden te zijn.” Alle reden dus voor “een vervolg, repliek en verdieping” op Biesta, Boele en Bormans over #Onderwijs2032 en een gewetensvraag daarbij van Ad de Graaf van de VH.
  Plato's Akademie volgens Rafael
  5 februari - De decaan voor de masteropleidingen aan MIT gaat haar eigen universiteit beginnen. Die zou radicaal anders en nieuw moeten worden: nonprofit, geen hoofdvakken, geen collegezalen en geen colleges. Kortom een ’virtueel metacurriculum’ is wat Christine Ortiz ambieert te bieden
  (foto: bonny-brown)
  3 februari - “Het heeft de discussie zeker verder verdiept en aangescherpt.” Gert Biesta is positief over het eindadvies van Platform Onderwijs2032, maar de discussie is nog niet af. De opdracht en visie vanuit OCW over toekomstige curricula zijn namelijk heel smal en te beperkt, stelt hij.
  27 januari - Wat Sirius met hogescholen en universiteiten heeft verwezenlijkt mag er zijn. Hanze-voorzitter Henk Pijlman wil deze cultuuromslag en uitdieping van honours en excellentie echter nog steviger en blijvender laten beklijven, “ook met het VO en de leraren als beroepsgroep.”
  27 januari - De ene HBO-voorman noemt Onderwijs2032 “een gemiste kans” en zegt: “Er is niets nieuws onder de zon, schreef de Prediker al. Dat blijkt ook hier.” De andere noemt het “een afgewogen balans.” Kortom, de meningen zijn verdeeld. Op een centraal punt lijkt men het niettemin onderling wel wat eens.