• A
 • A
 • Dossier Onderwijsvernieuwing
  121 artikelen  
  (foto: Will Folsom)
  19 juni - Er moet een nieuwe benadering gevonden van wat rendement en studiesucces nu werkelijk inhouden. LKvV, LSVb en ISO komen daartoe met een eigen visie om dit tot stand te helpen brengen. “Rendementen volgen studiesucces maar de begrippen zijn niet vergelijkbaar.”
  (foto: Ianus)
  19 juni - In de Lerarenagenda vertelde minister Bussemaker dat zij met de ‘voorlopers’ onder de lerarenopleidingen wilde gaan werken, om de energie voor verdere kwaliteitsverbetering in de sector optimaal in te zetten. Wie zijn zij, wie doet wat en waar zit de expertise? Scoort uw universiteit of hogeschool hier ook?
  18 juni - “Ik durf te voorspellen dat Estland het nieuwe Finland wordt.” De reis van de Stichting van het Onderwijs naar Finland en Estland zet secretaris Patrick Banis aan het denken. Wat leren we van de teruggang bij de Finnen en de opgang van de Esten?
  (foto: Greeblie)
  18 juni - "Taal heeft niet alleen aandacht nodig in het vak Nederlands of bij de vreemde talen, maar overal in het onderwijs," zegt Inholland lector Rick de Graaff. In zijn lectorale rede op 25 juni en het symposium daarover pleit hij voor het beter benutten van de taaldiversiteit in de school om het onderwijs te verrijken.
  17 juni - Avans en HZ University of Applied Sciences hebben de primeur. Zij zullen begin volgend jaar de eerste HBO-MOOC ontwikkelen. Hun gezamenlijk Center of Expertise Biobased Economy wil in zes weken een online algemene introductie bieden in het vakgebied.
  16 juni - Exitgesprekken met MBO’ers rond hun diplomering blijken effectief voor succesvolle keuzes van vervolgstudies en -stappen. Vooral op de lagere MBO-niveaus en bij allochtone studenten blijkt de invloed van zulke reflectie op de onderwijsloopbaan aanzienlijk en motiverend, laat Maastrichts onderzoek zien.
  (foto: Alf van Beem)
  16 juni - Een wereldhaven als die van Rotterdam is een brandpunt van kennis en innovatie. Daarom moet deze op de agenda staan van het onderwijs. Na vier jaar samenwerking met het HBO gaan de haven en hogescholen daar nu nog sterker mee door, ook door docenten daar meer bij te betrekken.
  13 juni - De nieuwe wethouder voor onderwijs in Amsterdam, Simone Kukenheim (D66), vindt dat “excellente leerlingen beter verdienen” om hun talenten te ontplooien. Haar visie is in de aanloop naar ‘de Dag van de Excellentie’ op 20 juni eens te meer relevant. Discussieer die dag mee, bij de Nobelprijs voor de Vrede.
  (foto: Ianus)
  10 juni - Lector van het Jaar 2013 Marco Snoek (HvA) promoveert op de ontwikkeling van leiderschap onder docenten en hun impact op de school. “Basiselementen van leiderschap kunnen al in de curricula voor de initiële lerarenopleidingen een plek krijgen.”
  (foto: Christian Schnettelker)
  3 juni - Hoe hebben HBO en WO - en heel de onderwijsketen - blijvend baat bij de inspiratie door streven naar excellentie? Volgens Jet Bussemaker kan het “uitdagender worden door elkaar continu te prikkelen tot de hoogste kwaliteit.” Op de Dag van de Excellentie kunt u op 20 juni met elkaar en haar hierover de diepte in.
  3 juni - Veel docenten hebben "een grote mate van handelingsverlegenheid in hun relatie met 'allochtone' studenten." Machteld de Jong schreef als docent bij Inholland het boek ‘Diversiteit in het Hoger Onderwijs’ dat ze morgen uitreikt aan Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing.
  (foto: Eschiphul)
  3 juni - De toekomst van het hoger onderwijs is “rusteloos, ja misschien zelfs stormachtig.” OECD-topman Dirk van Damme noemt “de idee opnieuw populair dat we niet zoveel mensen naar het hoger onderwijs moeten sturen” en “hoogvliegers selecteren.” Dat staat “haaks op alle analyses van de trends op de arbeidsmarkt.”
  (foto: Seth Sawyers)
  3 juni - Om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarenkorps te garanderen, moet de salariëring voor met name eerstegraads leraren marktconform worden, vindt prof Frank Cörvers. Ook is het noodzakelijk dat alle leraren, en in het bijzonder mbo-docenten, meer vrijheid hebben om hun werk in te richten.
  (foto: Zitona)
  2 juni - Het kabinet wil de invoering van het ‘studievoorschot’ in een breder kader zetten van een “ambitieuze onderwijsagenda.” HBO en WO eisen daarvoor nu wel boter bij de vis. Men huivert voor “een bureaucratisch circus met akkoorden en prestatieafspraken Daar zit niemand op te wachten.”
  26 mei - Wat betekent excellentie in het HBO en waarin onderscheidt die zich, blijkens een nieuwe analyse? Aansluiting op de beroepspraktijk, onderzoekende houding, innovatie en multidisciplinariteit staan centraal. Op 20 juni, Dag van de Excellentie, wordt dit met u verder uitgediept.