• A
 • A
 • Neuromythes over leren onder vuur

  (foto: digitalbob8)

  (foto: digitalbob8)

  - Het is de grote onderwijshype van de afgelopen jaren: leerstijlen. Iedere leerling zou een optimale manier hebben om te leren, en daar moet het onderwijs op aangepast worden. Ongegronde, onsamenhangende onzin, zo stellen 30 academici vandaag in The Guardian.

  De gedachte achter leerstijlen is er een die intuïtief aanvoelt als een zinnige benadering van leren. Sommige mensen zijn meer auditief ingesteld, en anderen kunnen weer beter omgaan met visuele informatie. Wellicht is het dus een goed idee om de werkvormen en het lesprogramma van leerlingen aan te passen op hun persoonlijke voorkeuren.

  Geen bewijs voor nut leerstijlen 

  Dertig neurowetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk trekken nu aan de bel met een waarschuwing: deze theorie is ongegrond en bovendien onsamenhangend. De ondertekenaars van de open brief aan The Guardian benadrukken dat er geen sprake is van een coherente theorie of bruikbaar kader. Ze wijzen er op dat systematisch onderzoek naar leerstijlen nauwelijks tot geen bewijs kan vinden voor deze aanpak. 

  Verschillende populaire theorieën over leren worden volgens hen maar al te klakkeloos toegepast, terwijl er nog helemaal geen sluitend bewijs voor is dat ze kloppen. Ideeën zoals leerstijlen vinden hun oorsprong in neurowetenschappelijk onderzoek, maar zijn zonder kritische beschouwing overgenomen in de praktijk. 

  De onderzoekers doen hun oproep aan het begin van de Britse Brain Awareness Week en vertalen daarmee ongetwijfeld de ergernis en verbazing van neurowetenschappers die hun werk vertaald zien in (onderwijs)beleid.